Termeni și condiții de utilizare a serviiciilor Paynet

Termeni și condiții. Informații despre politica de confidențialitate, cadrul legislativ, licența Băncii Naționale a Moldovei, securitatea contului tău.

Reguli de utilizare a Portofelului Electronic și a Programului de Loialitate


Capitolul I. Regulile de utilizare a Portofelului Electronic

1. Dispoziții Generale

1.1. Prezentele Reguli de utilizare a Portofelului Electronic, deschis în cadrul sistemului Paynet (în continuare – Reguli) sunt elaborate în conformitate cu cerințele Legii ”Cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” nr. 114 din 18.05.2012, determinând informațiile și condițiile necesare pentru utilizarea Portofelului Electronic, inclusiv condițiile de emitere și răscumpărare a monedei electronice și oferta de servicii de plăți. Prezentele Reguli se aplică și asupra Portofelului Special conform prevederilor pct. 3.2.4. Utilizatorul Portofelului Electronic trebuie să ia cunoștință de prezentele Reguli şi să le respecte întocmai. Regulile devin operante din momentul acceptării acestora, prin bifare, de către Utilizator şi sunt valabile pe întreaga perioadă de menținere a Portofelului Electronic și a Portofelului Special.
1.2. Prezentele Reguli sunt destinate reglementării relațiilor juridice și financiare dintre compania ”Paynet Services” S.R.L (denumită în continuare ”Companie”) şi Utilizator, aferente deschiderii și utilizării Portofelului Electronic pentru operațiuni financiare prin intermediul acestuia.
1.3. Acceptarea prezentelor Reguli de către Utilizator, presupune acceptarea condițiilor de emitere și răscumpărare a monedei electronice și a ofertei de plăți ale Companiei, și reprezintă, de fapt, încheierea unui contract privind utilizarea Portofelului Electronic, deschis în cadrul sistemului Paynet. Termenul de valabilitate a Portofelului Electronic constituie un an de la prima alimentare a acestuia, și se prelungește în mod automat pe perioade succesive de un an, în cazul în care Utilizatorul nu completează forma tip de închidere a Portofelului Electronic.
1.4. Prin acceptarea prezentelor Reguli Utilizatorul își acordă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cum ar fi: numărul de telefon mobil și fondurile disponibile în Portofelul Electronic și în Portofelul Special deschise în sistemul Paynet.
1.5. Fondurile stocate în Portofelul Electronic sau în Portofelul Special nu trebuie să depășească valoarea de 2500 de lei. Valoarea maximă a unei tranzacții nu trebuie să depășească suma de 2500 de lei. Limita tranzacțională pentru toate Operațiunile de Plată este stabilită în mărime de 10000 lei pe lună. În cazul în care Utilizatorul dorește să folosească Portofelul Electronic sau Portofelul Special fără limitele menționate, acesta se va identifica, semnând un Contact-cadru în acest sens. Suplimentar, la necesitate, Compania poate să aplice și alte limite în conformitate cu cerințele Legii “Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” nr. 308 din 22.12.2017.
1.6. Informații generale despre compania ”Paynet Services” S.R.L.:
- sediu legal pe adresa: MD-2038 bd. Decebal 6, mun. Chișinău, Republica Moldova;
- licența de emitere a monedei electronice seria BNM nr. 000586 din 10.12.2015, acordată prin decizia de eliberare a CA al BNM din 31.10.2014;
- autoritatea responsabilă de supravegherea Companiei este Banca Națională a Moldovei;
- pagina-web: www.paynet.md
- telefoane de contact: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125
- adresa de e-mail: help@paynet.md
- lista agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate depuneri de fonduri
- lista agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate retrageri de fonduri

2. Noțiuni utilizate

2.1. Sistemul Paynet - sistem de acces la Portofelul Electronic și Portofelul Special, prin intermediul căruia Utilizatorul, cu utilizarea Login-ului, Parolei şi Codului, are acces, la distanță, în vederea efectuării Operațiunilor de Plată și altor operațiuni.
2.2. Portofel Electronic Standard (denumit în continuare “Portofel Electronic”) - instrument de plată, păstrare și gestionare a monedei electronice, oferit de către Companie Utilizatorului, fără necesitatea identificării acestuia, care poate fi accesat prin intermediul: paginii-web www.paynet.md, a aplicației pentru telefon mobil și tabletă.
2.3. Portofel Electronic Special pentru Programul de Loialitate (denumit în continuare “Portofel Special”) - instrument de păstrare și gestionare a monedei electronice emise de Companie Utilizatorului pentru Bonusurile acordate de Parteneri în cadrul Programului de Loialitate și care pot fi folosite în scop de plată numai în rețeaua Partenerilor Programului de Loialitate în conformitate cu Regulile Programului de Loialitate (Capitolul II al Regulilor comune de utilizare a Portofelului Electronic și a Programului de Loialitate).
2.4. Utilizator - persoană fizică care, în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, este deținătoare a Portofelului Electronic și a Portofelului Special, precum și a Monedei Electronice Paynet, care folosește serviciile de plată prestate de către Companie în calitate de plătitor, beneficiar al plății, sau în ambele calități, dar și alte servicii aferente. O entitate juridică nu poate fi utilizator al serviciului. Persoanele fizice pot acționa ca Utilizator la împlinirea vârstei de 18 ani, sub condiția dispunerii de capacitate de exercițiu deplină.
2.5. Moneda Electronică Paynet (denumită în continuare ”Monedă”) - valoare monetară stocată electronic, emisă de Companie, reprezentând o creanță asupra acesteia, care poate fi folosită în scopul efectuării unor operațiuni de plată și este acceptată de o persoană alta decît emitentul. Valoarea nominală a acesteia este echivalentă cu valoarea leului moldovenesc (1 monedă electronică=1 leu moldovenesc).
2.6. Beneficiarul plății - persoană fizică sau juridică, în favoarea căreia a fost efectuată operațiunea de plată.
2.7. Fonduri - bancnote și monede, mijloace bănești în cont (monedă scripturală)
2.8. Operațiune de Plată – orice operațiune care este reflectată în Portofelul Electronic, privind alimentarea contului cu fonduri, extragerea fondurilor, achitarea mărfurilor/serviciilor, precum și alte operațiuni (inclusiv cu utilizarea Portofelului Special) care sunt prevăzute de prezentele Reguli.
2.9. Date de autentificare:
Login – Cod Unic de Identificare în cadrul Sistemului Paynet, echivalent cu numărul de telefon mobil al Utilizatorului.
Parolă - combinație secretă de litere, cifre ori simboluri, setată de către Utilizator în momentul înregistrării la Sistemul Paynet cu scopul protejării datelor Portofelului Electronic.
Cod - cod de unică folosință, transmis de către Companie Utilizatorului prin mesaj SMS, destinat verificării identității Utilizatorului în scopurile legate de utilizarea Sistemului Paynet.
Cuvânt cheie - cuvânt secret, utilizat pentru identificarea Utilizatorului de către Companie în cazul necesității blocării/deblocării Portofelului Electronic.
2.10. Mijloc de acces - suport fizic de acces la Portofelul Electronic și/sau Portofelul Special (telefon mobil, computer, tabletă, card).

3. Gestionarea Portofelului Electronic și a Portofelului Special

3.1. Deschiderea Portofelului Electronic

3.1.1. Deschiderea Portofelului Electronic se efectuează după cum urmează:
- Utilizatorul accesează pagina Web a companiei www.paynet.md sau aplicația pentru telefon mobil și tabletă;
- Utilizatorul completează solicitarea de deschidere a Portofelului Electronic cu indicarea numărului de telefon mobil;
- Numărul de telefon mobil va constitui Login-ul pentru identificarea ulterioară a Utilizatorului în Sistemul Paynet.
- Utilizatorul acceptă termenii și condițiile prezentelor Reguli printr-o bifă;
- Sistemul Paynet transmite Utilizatorului un SMS de confirmare cu Codul pe care Utilizatorul îl va introduce în sistem pentru logare;
- Utilizatorul va crea Parola;
- Utilizatorul va seta Cuvântul Cheie.

3.1.2. Din momentul setării Login-ului şi Parolei, Utilizatorul poartă responsabilitate personală pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Portofelului Electronic.  
3.2. Efectuarea Operațiunilor de Plată prin intermediul Portofelului Electronic și a Portofelului Special:

3.2.1 Prin intermediul Portofelului Electronic pot fi efectuate următoarele Operațiuni de Plată:
a) achitarea bunurilor și serviciilor prin intermediul paginii-web: www.paynet.md, aplicației pentru telefon mobil și tabletă;
b) transferuri:
- din Portofelul Electronic a Utilizatorului către alt Portofel Electronic din cadrul Sistemului Paynet;
- din contul curent bancar către Portofelul Electronic al Utilizatorului și viceversa;
- de pe cardurile de plată, inclusiv VISA și MASTERCARD, către Portofelul Electronic a Utilizatorului și viceversa.
c) retrageri de Fonduri din Portofelul Electronic. Retragerea de Fonduri se efectuează la agenții Companiei, cu prezentarea buletinului de identitate conform procedurii descrise mai jos.
d) depuneri de Fonduri în Portofelul Electronic. Depunerile de Fonduri se efectuează la agenții Companiei.

3.2.2 Pentru executarea Operațiunilor de Plată, prin intermediul Portofelului Electronic, Compania percepe comisioane conform Tarifelor.

3.2.3 Acordarea consimțământului de autorizare și efectuare a Operațiunilor de Plată se realizează cu utilizarea Datelor de autentificare în funcție de mediul în care este efectuată operațiunea.

3.2.4 Toate operațiunile cu utilizarea Portofelului Special sunt efectuate în exclusivitate în cadrul Programului de Loialitate în conformitate cu Regulile Programului de Loialitate (Capitolul II ale Prezentelor Reguli comune de utilizare a Portofelului Electronic și a Programului de Loialitate).
3.3. Condițiile de emitere și răscumpărare a Monedei în/din Portofelul Electronic

3.3.1. Condițiile de emitere a Monedei:
a) Compania emite Moneda la valoarea nominală, la primirea Fondurilor în Portofelul Electronic, deschis pentru  Utilizator. Fondurile pot fi în formă de: bancnote şi monede (numerar), mijloace bănești deținute în conturi bancare.
b) În cazul primirii Fondurilor din străinătate, în valută străină, emiterea Monedei se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda naţională a Fondurilor primite. Cursul valutar de referință, aplicat în astfel de cazuri, va fi cursul valutar calculat de către compania Paynet, afișat pe pagina-web: www.paynet.md

3.3.2. Condițiile de răscumpărare a Monedei:
3.3.2.1. La cererea Utilizatorului, Compania va răscumpăra, la valoarea nominală, valoarea monetară a Monedei Electronice pe care acesta o deține. Această procedură se realizează prin asigurarea posibilității de transfer, în orice moment, din Portofelul Electronic a sumei solicitate la un cont bancar deschis la banca licențiată din Republica Moldova care a încheiat contract în acest cu Compania, sau de ridicare a mijloacelor bănești, în numerar, la unul dintre agenții Companiei. Suma maximă zilnică care va putea fi răscumpărată nu poate depăși valoarea de 2000 de lei.
3.3.2.2. Răscumpărarea valorii monetare a Monedei în numerar poate avea loc numai cu condiția identificării obligatorii a Utilizatorului. În acest sens, Utilizatorul completează un formular special pe pagina-web www.paynet.md în care indică datele sale de identificare și ulterior se prezintă cu actul de Identitate la unul dintre agenții Companiei pentru a solicita eliberarea mijloacelor bănești. Prin furnizarea datelor sale de identificare (date personale) Utilizatorul își exprimă acordul ca aceste date să fie prelucrate de către Companie și de către agentul ce va elibera mijloacele bănești. Eliberarea mijloacelor bănești solicitate de către Utilizator va fi efectuată de către agentul Companiei numai în cazul identificării cu succes a Utilizatorului (colaționării datelor furnizate de către Utilizator pe pagina-web www.paynet.md cu datele din actul de identitate prezentat de acesta) - După identificarea Utilizatorului de către operatorul agentului, modificarea ulterioară a datelor sale personale în Sistemul Paynet va fi posibilă numai cu acceptul Companiei.
3.3.2.3. Compania aplică comisioane pentru răscumpărarea Monedei, în cazul în care Utilizatorul solicită răscumpărarea acesteia în unul dintre următoarele cazuri:
a) când se solicită răscumpărarea înainte de încetarea contractului privind utilizarea Portofelului Electronic (închiderea Portofelului Electronic);
b) când se solicită răscumpărarea la mai mult de un an de la data încetării contractului privind utilizarea Portofelului Electronic (închiderea Portofelului Electronic);
3.3.2.4. În cazul în care se solicită răscumpărarea înainte de încetarea contractului privind utilizarea Portofelului Electronic (închiderea Portofelului Electronic), Utilizatorul poate cere răscumpărarea Monedei integral sau parţial.
3.3.2.5. În cazul în care se solicită răscumpărarea de către Utilizator la data încetării contractului privind utilizarea  Portofelului Electronic (închiderea Portofelului Electronic), sau în termen de până la un an după încetarea contractului dat, se răscumpără întreaga valoare monetară a Monedei deținute.
3.4. Închiderea Portofelului Electronic

3.4.1. Închiderea Portofelului Electronic se efectuează prin completarea Cererii de închidere de către Utilizator cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data închiderii Portofelului Electronic. Această procedură se efectuează: prin intermediul accesării paginii-web: www.paynet.md, a aplicației pentru telefon mobil sau tabletă și completării formularului respectiv.
3.4.2. Închiderea Portofelului Electronic se efectuează cu condiția că Compania şi Utilizatorul nu au pretenții financiare, privind administrarea portofelului, unul față de celălalt.
3.4.3 La închiderea Portofelului Electronic mijloacele bănești din Portofelul Electronic se restituie Utilizatorului în oficiile agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate retrageri de Fonduri, sau prin transfer la contul bancar indicat de către Utilizator.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Compania are următoarele obligații:

4.1.1. Să se asigure că elementele de securitate personalizate de acces la Portofelul Electronic nu sunt accesibile altor persoane, cu excepția Utilizatorului, care are dreptul de utilizare a Portofelului Electronic;
4.1.2. Să se asigure că în orice moment sunt disponibile mijloace corespunzătoare care vor permite Utilizatorului să notifice cazurile de pierdere, furt, însuşire a codurilor care permit accesarea Portofelului Electronic sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia, precum și să solicite deblocarea Portofelului Electronic, în cazul în care motivele care au dus la blocarea acestuia au fost eliminate. În acest sens Compania pune la dispoziția nr. de telefon dedicate pentru comunicarea cazurilor enumerate mai sus: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125, precum și adresa e-mail specială: help@paynet.md, pentru cazurile cînd va fi necesară furnizarea informațiilor suplimentare pentru investigația cazurilor specificate mai sus.
4.1.3. Să împiedice orice utilizare a Portofelului Electronic odată ce a fost notificată de către Utilizatorul căruia acesta îi este atribuit despre pierdere, furt, însușire a codurilor care permit accesarea Portofelului Electronic în cauză, sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia.
4.1.4. Să prezinte Utilizatorului lunar, în format electronic, până pe data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune un extras privind operațiunile efectuate cu Portofelul Electronic.
4.2. Compania are următoarele drepturi:

4.2.1. Compania își rezervă dreptul de a bloca posibilitatea de utilizare a Portofelului Electronic pentru Utilizator din motive obiective, legate de:
a) securitatea Portofelului Electronic;
b) o suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a Portofelului Electronic.
4.2.2. În cazurile menționate de blocare a Portofelului Electronic, înainte de blocare şi, cel târziu, în termeni cât mai scurți după blocarea Portofelului Electronic, Compania informează, printr-un SMS, Utilizatorul, căruia acesta îi este atribuit, despre blocarea Portofelului Electronic și despre motivele acestei blocări, cu excepția cazului în care furnizarea acestei informații aduce atingere motivelor de siguranță justificate în mod obiectiv sau este interzisă de actele normative în vigoare.
4.2.3. Compania deblochează Portofelul Electronic sau, după caz, deschide un nou Portofel Electronic, odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.
4.3. Utilizatorul are următoarele obligații:

4.3.1. Să utilizeze Portofelul Electronic în conformitate cu condițiile de gestionare a Portofelului Electronic și măsurile de securitate din prezentele Reguli;
4.3.2. Să informeze Compania, de îndată ce ia cunoștință, despre cazurile de pierdere, furt, însușire a datelor de autentificare și a mijloacelor de acces la Portofelul Electronic, precum și despre orice altă utilizare neautorizată a  Portofelului Electronic, cu transmiterea, la solicitarea Companiei, a informației suplimentare necesare pentru efectuarea investigației.
4.3.3. Utilizatorul, îndată ce primește acces la Portofelul Electronic, este obligat să întreprindă toate măsurile rezonabile pentru a păstra în siguranță Datele de autentificare.
4.4 Utilizatorul are următoarele drepturi:

4.4.1. Să accepte sau să nu accepte noile condiții propuse de către Companie de modificare a prezentelor Reguli de utilizare a Portofelului Electronic deschis în cadrul Sistemului Paynet, precum şi a Tarifelor aferente.
4.4.2. Pentru a putea efectua Operațiuni de Plată prin intermediul Portofelului Electronic, Utilizatorul are acces la următoarele informații:
a) tipurile de servicii de plată care sunt prestate de Companie și Tarifele aplicate.
b) Datele de autentificare, inclusiv Login-ul său (Codul său Unic de Identificare);
c) în cazul primirii transferurilor sau plăților în valută străină, cursul valutar de referință aplicat de către Companie și faptul că emiterea Monedei în astfel de situații se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda naţională a Fondurilor primite.
4.4.3. Utilizatorul poate obține corectarea unei Operaţiuni de Plată din partea Companiei numai dacă informează Compania, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 13 luni de la data debitării Contului Paynet, despre faptul că a constatat o Operaţiune de Plată care a fost efectuată din greșeală de Sistemul Paynet, nefiind autorizată de către Utilizator sau a fost autorizată, dar nu a fost executată corespunzător.

5. Măsuri de securitate

5.1. După înregistrarea în Sistemul Paynet Utilizatorul este obligat:
- să memorizeze şi să păstreze în secret Parola;
- să utilizeze Parola astfel încât să nu fie văzută şi/sau identificată de către alte persoane;
- să solicite efectuarea Operațiunilor de Plată nemijlocit la comerciant sau oficiile agenților, numai în prezența sa;
- să solicite chitanța aferentă Operațiunii de Plată şi să verifice cu atenție informația indicată pe aceasta (data, numărul de cont, suma tranzacției etc.) în cazul în care efectuează Operațiunea de Plată nemijlocit la comerciant sau la agent;
- să nu divulge informații confidențiale privind Portofelul Electronic ce îi este atribuit ;
- să verifice imediat soldul Portofelului Electronic în cazul eșuării tranzacției;
- să păstreze toate chitanțele Operațiunilor de plată şi să le verifice cu tranzacțiile indicate în extras.
5.2. În cazul suspiciunii de compromitere a Datelor de autentificare sau în cazul pierderii Mijloacelor de acces la Portofelul Electronic, Utilizatorul trebuie să solicite imediat blocharea Portofelului Electronic, apelând în acest sens Compania.
5.3. În cazul în care Utilizatorul a găsit mijlocul de acces, pierdut sau furat, deblocarea Portofelului Electronic este posibilă doar după investigarea de către angajații Companiei a împrejurărilor în care a fost găsit mijlocul de acces şi achitării comisionului în conformitate cu Tarifele în vigoare. Dacă, după cercetările efectuate, Compania a ajuns la concluzia că Portofelul Electronic nu poate fi deblocat, Utilizatorul nu are dreptul să-l utilizeze.
5.4. Cuvântul cheie, setat de către Utilizator la deschiderea Portofelului Electronic, trebuie păstrat în secret. Acesta poate fi modificat ulterior, în cursul folosirii Portofelului Electronic, de către Utilizator.
5.5. Compania limitează la trei numărul de încercări greșite a introducerii Parolei. La introducerea consecutivă de trei ori a Parolei greșite, accesul la Portofelul Electronic se blochează şi acesta nu poate fi utilizat. Deblocarea Portofelului Electronic poate fi efectuată prin introducerea Parolei corecte peste 15 minute din momentul blocării Portofelul Electronic sau prin apelarea la Serviciul Suport Clientelă, comunicând operatorului următoarele date:
- Login-ul;
- Cuvântul cheie;
5.6. În cazul în care Utilizatorul nu își poate aminti Parola de acces la Portofelul Electronic, iar limita de încercări eșuate nu a fost depășită și Portofelul Electronic nu a fost blocat, acesta poate seta o nouă Parolă. Această procedură se va realiza efectuând următorii pași:
- accesarea link-ului ”Recuperează parola”;
- introducerea Login-ului, pentru a primi un Cod pentru recuperarea Parolei;
- primirea, prin SMS, a Codului pentru recuperarea Parolei;
- introducerea Codului;
- crearea unei noi Parole la Portofelul Electronic și confirmarea acesteia;
- recepționarea unui SMS de confirmare a modificării Parolei la Portofelul Electronic.

6. Dispoziții finale

6.1. Utilizatorul se obligă să respecte prevederile prezentelor Reguli.
6.2. Compania este responsabilă de păstrarea confidențialității Operațiunilor de plată efectuate prin intermediul Sistemului Paynet, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.
6.3. Compania este responsabilă de integritatea mijloacelor existente în Portofelul Electronic al Utilizatorului.
6.4. Compania își rezervă dreptul să modifice prezentele Reguli și Tarifele aferente în mod unilateral, notificând despre acest fapt Utilizatorul cu cel puțin 2 luni înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a modificărilor în cauză. Modificările se consideră acceptate în mod tacit de către Utilizator, dacă acesta nu și-a exprimat dezacordul său prin închiderea Portofelului Electronicce îi este atribuit, conform procedurii indicate în pct. 3.4 din prezentele Reguli înainte de data propusă a intrării în vigoare a modificărilor respective.
6.5. Utilizatorul poate solicita explicații privind soluționarea problemelor survenite la utilizarea Portofelului Electronic ce îi este atribuit prin intermediul poştei electronice sau numerelor de telefon afişate pe pagina web: www.paynet.md.
6.6. Utilizatorul şi Compania vor depune toate eforturile în vederea soluționării amiabile a tuturor litigiilor ce țin de executarea prevederilor prezentelor Reguli.
6.7. În cazul în care litigiul nu va fi rezolvat pe cale amiabilă, părţile sunt în drept să apeleze pentru soluţionarea conflictului în instanțele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
6.8. Prezentele Reguli intră în vigoare pentru Utilizator din momentul bifării de către acesta a acordului cu condițiile acestuia la înregistrarea în Sistemul Paynet şi sunt valabile până în momentul închiderii Portofelului Electronic atribuit Utilizatorului în cauză şi stingerii tuturor obligaţiilor financiare dintre părţi.


Capitolul II. Regulile Programului de Loialitate

Aceste Reguli reprezintă Oferta Publică a Operatorului (”Paynet Services” S.R.L.), pentru participarea în programul de Loialitate (denumite în continuare ”Ofertă Publică”).
Operatorul își asumă obligațiuni de a presta servicii persoanelor fizice, care corespund cerințelor indicate în prezentele Reguli și acceptă Oferta Publică.
Acceptarea de către persoanele fizice a prezentei Oferte Publice se efectuează prin completarea și semnarea Cererii-Anchete în Punctele Comerciale ale Partenerilor Programului de Loialitate sau completarea și bifarea on-line pe pagina: www.paynet.md.


1. Termenii utilizați

1.1. Activarea Cardului de Loialitate - efectuarea procedurii, care va permite Participantului să utilizeze Cardul de Loialitate în cadrul Programului de Loialitate.
1.2. Card de Loialitate - suport informațional sub formă fizică sau virtuală, identificat în cadrul Sistemului de Loialitate al Operatorului în baza numărului Cardului de Loialitate și/ sau nr. de telefon mobil al Participantului, după caz personalizat. Cardul de Loialitate aparține Operatorului și este eliberat în folosință Participantului de către unul din Partenerii Operatorului sau de către Operator. Cardul de Loialitate oferă posibilitatea de a obține reduceri sau a primi și valorifica bonusuri în rețeaua Partenerilor Operatorului și după caz, de a beneficia și de alte acțiuni cu caracter promoțional, lansate în cadrul Programului de Loialitate.
1.3. Programul de Loialitate - programul care are ca scop oferirea Primelor de Reduceri/Bonusuri Participanților și realizarea după caz și a altor acțiuni cu caracter promoțional.
1.4. Bonusuri – unități convenționale virtuale cu caracter special, oferite Participantului de către Parteneri ca rezultat al procurării de la ei a Bunurilor. Pentru Bonusurile oferite de către Parteneri Participantului Compania ”Paynet Services” S.R.L. în calitate de societate emitentă de monedă electronică va emite monedă electronică (1 Bonus oferit de Partener = 1 monedă electronică emisă cu valoarea de 1 leu moldovenesc). Bonusurile nu pot fi transmise de Utilizator altor persoane în orce mod și sub orice formă, cu excepția utilizării lor doar pentru procurarea Bunurilor din rețeaua Partenerilor din cadrul Programului de Loialitate. Bonusurile au perioade de valabilitate stabilite de Partenerii, care le-au oferit Participantului. În cazul în care Participantul în cadrul perioadei de valabilitate a Bonusurilor nu le va utiliza pentru procurarea Bunurilor de la Partenerii din cadrul Programului de Loialitate - aceste Bonusuri se vor anula.
1.5. Prime de Reduceri - mărimea reducerii convenite între Partener și Operator referitor la prețul cu amănuntul al Bunurilor oferite de către Partener Participantului.
1.6. Partener - persoană juridică care activează în domeniul comerțului sau prestării serviciilor, care presupune comercializarea mărfurilor și/sau prestarea serviciilor persoanelor fizice cum ar fi: transport, turism, farmaceutic, petrolier etc., care a încheiat cu Operatorul contract privind participarea la Programul de Loialitate.
1.7. Cererea-Anchetă - formular special completat și semnat de către Participant în unul din Punctele Comerciale ale Partenerilor Operatorului sau completat și bifat pe pagina-web: www.paynet.md.   
1.8. Setul Participantului - reprezintă completul care conține Cerea-Anchetă și Cardul de Loialitate.
1.9. Terminal - dispozitiv fizic (POS-terminal sau card reader integrat cu aparatul de casă) sau virtual pentru efectuarea autorizării operațiunilor cu Cardul de Loialitate și imprimarea/generarea chitanțelor privind operațiunile efectuate.
1.10. Operator - Compania ”Paynet Services” S.R.L. (cu sediul: bd. Decebal 6, mun. Chișinău, cod fiscal (IDNO) 1013600036596.
1.11. Bunuri - orice bunuri și/sau servicii care pot fi procurate de către Participant în Punctele Comerciale ale Partenerului.
1.12. Puncte Comerciale - orice locații comerciale fizice sau virtuale, utilizate pentru prestarea serviciilor/ comercializarea bunurilor sau în calitate de centru de deservire a clienților, etc. (în funcție de tipul de afaceri al Partenerului Programului de Loialitate).
1.13. Participant - orice persoană fizică, care are capacitate legală deplină și care (i) a achiziționat sau a obținut Cardul de Loialitate de la unul din Partenerii Operatorului sau de la Operator, (ii) a completat și semnat/bifat Cererea-Anchetă privind obținerea Cardului de Loialitate și a acceptat condițiile Oferetei Publice de participare în Programul de Loialitate.
1.14. Serviciul Operațional și Suport - echipamentul și resursele umane ale Operatorului care asigură primirea și clarificarea solicitărilor transmise de Participant privind participarea în Programul de Loialitate și utilizarea Cardului de Loialitate. telefoane de contact: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125, e-mail:help@paynet.md.

2. Prevederi generale

2.1. Operatorul creează rețeaua de Parteneri ai Programului de Loialitate în cadrul căreia Participanții, la procurarea mărfurilor sau achitarea serviciilor, dacă utilizează Cardurile de Loialitate, pot obține reduceri sau primi și valorifica Bonusuri în rețeaua Partenerilor Operatorului și după caz de a beneficia și de alte acțiuni cu caracter promoțional lansate în cadrul Programului de Loialitate.
2.2. Cardurile de Loialitate se acceptă numai la Partenerii Programului de Loialitate. Participanții nu pot efectua operațiuni cu Cardurile de Loialitate în afara rețelei de Parteneri ai Programului de Loialitate
2.3. Operatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea și condițiile de prestare a serviciilor, precum și privind livrarea, păstrarea, calitatea Bunurilor achiziționate de către Participant de la Partenerul Programului de Loialitate.

3. Participanții Programului de Loialitate

3.1. Participant la Programul de Loialitate poate fi orice persoană fizică care are vîrsta de 18 ani și deține capacitate de exercițiu deplină.
3.2. Participantul poate să solicite încetarea participării sale în Programul de Loialitate în orice moment de timp prin completarea unei Cereri de încetare a participării sale în Programul de Loialitate și prezentarea acestei cereri la unul din Punctele Comerciale ale Partenerului sau prin contactarea Serviciului Operațional și Suport și prezentarea/transmiterea solicitării respective. Încetarea participării în Programul de Loialitate se finalizează peste 30 zile calendaristice din momentul prezentării/transmiterii de către Participant a Cererii de încetare a participării sale în Programul de Loialitate.
3.3. Operatorul are dreptul să înceteze participarea Participantului în Programul de Loialitate cu preavizarea acestuia, cu cel puțin 2 luni înainte de încetare, din motivul închiderii Programului de Loialitate prin:
- transmiterea unei notificări scrise la adresa poștală sau a notificării electronice la adresa electronică, sau
- prin publicarea informației respective pe pagina-web: www.paynet.md și/sau în Punctele Comerciale ale Partenerilor.
3.4. În cazul încetării participării Participantului la Programul de loialitate, toate Bonusurile sale neutilizate pînă la momentul încetării, se vor anula.

4. Activarea și dezactivarea Cardului de Loialitate

4.1. Activarea Cardului de Loialitate poate fi efectuată prin:
- Primirea de către Operator a codului de activare de la Terminalul, instalat în Punctul Comercial al oricărui Partener sau
- Prin intermediul paginii-web www.paynet.md.
4.2. Operatorul notifică Participantul despre Activarea Cardului de Loialitate prin transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon al Participantului.
4.3. Operatorul efectuează dezactivarea totală a Cardului de Loialitate în următoarele condiții:
- Primirea Cererii Participantului privind solicitarea de încetare a participării sale în Programul de Loialitate conform cerințelor și condițiilor stabilite în prezentele Reguli;
- Substituirea Cardului de Loialitate a Participantului cu un Card de Loialitate nou în caz de pierdere, furt sau deteriorare a celui existent;
- Efectuarea de operațiuni frauduloase cu utilizarea Cardului de Loialitate;
- Lipsa efectuării operațiunilor la Partenerii Operatorului cu utilizarea Cardului de Loialitate pe parcursul a 720 de zile calendaristice.

5. Substiuirea Cardului de Loialitate

5.1. Participantul poate solicita substituirea Cardului de Loialitate existent cu unul nou în cazul în care Cardul de Loialitate existent a fost deteriorat, pierdut, furat, cu condiția că procedura de Activare a Cardului de Loialitate prevăzută la p. 4 din prezentele Reguli a fost finalizată cu succes.
5.2. În caz de deteriorare, pierdere sau furt a Cardului de Loialitate, Participantul trebuie să informeze imediat Serviciul Operațional și Suport.
5.3. Pentru a primi un Card de Loialitate nou în locul Cardului de Loialitate eliberat anterior ce a fost deteriorat, pierdut sau furat, Participantul se poate adresa la orice Partener eligibil (poate fi și numai un singur Partener eligibil) din cadrul Programului de Loialitate sau la Operator. Activarea noului Card de Loialitate este efectuată în conformitate cu prevederile pct. 4 din prezentele Reguli. Toate Primele de Reduceri/Bonusuri se transferă pe Cardul de Loialitate nou după momentul activării acestuia conform prevederilor pct. 4 din prezentele Reguli.

6. Utilizarea datelor cu caracter personal

6.1. Prin semnarea/bifarea Cererii-Anchetă, Participantul acceptă Oferta Publică și, respectiv, participarea la Programul de Loialitate. În acest context Participantul îi permite Operatorului să prelucreze datele sale cu caracter personal cum ar fi: datele de identificare, numărul de telefon mobil și Primele de Reduceri/Bonusuri disponibile pe Cardul de Loialitate, inclusiv transmiterea lor către terți (cu excepția transmiterii datelor privind Primele de Reduceri/Bonusurile disponibile pe Cardul de Loialitate), în scopul prestării serviciilor de Loialitate, recuperării creanțelor și efectuării unor eventuale studii de piață, sub condiția asigurării securității lor, în limitele prevăzute de: ordinea securității interne a Operatorului inclusiv Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Legea ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011 și a altor acte normative. Prin semnarea/bifarea Cererii/Anchetă Participantul confirmă că a fost informat privind drepturile sale (dreptul de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție), prevăzute de Capitolul III (art. 12-18) a Legii ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011.

7. Dispoziții finale

7.1. Toate notificările ce sunt transmise Participantului în legătură cu Programul de Loialitate, sunt transmise prin intermediul Operatorului, utilizând canalele de comunicare a acestuia. În acest sens, Participantul își acordă acordul de a recepționa de la Operator și Parteneri mesaje informative și publicitare prin intermediul mesajelelor SMS și a mesajelor electronice.
7.2. Operatorul este în drept să modifice unilateral prezentele Reguli prin publicarea acestor modificări pe pagina-web: www.paynet.md cel puțin cu 35 de zile calendaristice înainte de intrarea acestora în vigoare.
7.3. În caz dacă Participantul nu este de acord cu modificările propuse, acesta este în drept să solicite încetarea participării sale la Programul de Loialitate conform condițiilor stipulate în prezentele Reguli.
7.4. Operatorul şi Participantul vor depune toate eforturile în vederea soluționării amiabile a tuturor litigiilor ce țin de executarea prevederilor prezentelor Reguli. În cazul în care litigiul nu va fi rezolvat pe cale amiabilă, părţile sunt în drept să apeleze pentru soluţionarea conflictului în instanțele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Contractul - cadru
privind utilizarea Contului Paynet și Regulile Programului de Loialitate


„Paynet SERVICES” S.R.L., care activează în baza Statutului, denumită în continuare „Companie” sau “Operator” pe de o parte şi persoana fizică care a fost identificată urmare completării și semnării Cererii comune (Cererea de deschidere a Contului Paynet și Cererea-Anchetă de participare la Programul de Loialitate), denumită în continuare „Utilizator” sau ”Participant”, pe de altă parte, denumite în continuare în comun ”Părți” sau ”Parte” după context, au convenit a încheia prezentul contract (denumit în continuare cumulativ – ”Contract”) privind utilizarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet (relațiile dintre Părți sunt descrise în Capitolul I ”Contract-cadru privind utilizarea Contului Paynet”), precum și privind participarea în Programul de Loialitate (relațiile dintre Părți sunt descrise în Capitolul II “Regulile Programului de Loialitate ”), privind următoarele:

Capitolul I. Contract-cadru
privind utilizarea Contului Paynet

1. Dispoziții Generale

1.1. Prezentul Contract-cadru privind utilizarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet este elaborat în conformitate cu cerințele Legii ”Cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” nr. 114 din 18.05.2012, determinând informațiile și condițiile necesare pentru utilizarea Contului Paynet și a Portofelului Electronic, de către Utilizatorul identificat, în condițiile Legii ”Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” nr. 308 din 22.12.2017. Prezentul Contract - cadru se aplică și asupra Porotofelului Special conform prevederilor pct. 3.2.8. Utilizatorul Portofelului Electronic și a Contului Paynet trebuie să ia cunoștință de prevederile Contractului-cadru dat și să le respecte întocmai.
1.2. Prezentul Contract-cadru este destinat reglementării relațiilor juridice și financiare, dintre compania ”Paynet Services” S.R.L. (denumită în continuare ”Companie” în Contractul-cadru dat) și Utilizator, aferente deschiderii și utilizării Contului Paynet și a Portofelului Electronic pentru operațiuni financiare prin intermediul acestora.
1.3. Acceptarea prezentului Contract-cadru de către Utilizator, presupune acceptarea condițiilor de emitere și răscumpărare a monedei electronice și a condițiilor privind utilizarea Contului Paynet. Termenul de valabilitate a prezentului Contract-cadru și respectiv și a Contului Paynet constituie un an de la prima alimentare a acestuia, și se prelungește în mod automat, pe perioade succesive de un an, în cazul în care Utilizatorul nu completează și prezintă Companiei Cererea de închidere a Contului Paynet ce semnifică rezilierea prezentului Contract conform procedurii descrise în pct. 3.4 din prezentul Contract-cadru.  
1.4. Prin acceptarea condițiilor prezentului Contract, Utilizatorul își acordă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Companie și de către Agenții săi, cum ar fi: datele de identificare, numărul de telefon mobil,, e-mail și fondurile disponibile în Contul Paynet, Portofelul Electronic și Portofelul Special, deschise în Sistemul Paynet, inclusiv transmiterea lor către terți (cu excepția transmiterii datelor privind fondurile disponibile în Contul Paynet, Portofelul Electronic și Portofelul Special, deschise în Sistemul Paynet), în scopul prestării serviciilor emitere a monedei electronice și de plată, recuperării creanțelor și efectuării unor eventuale studii de piață, sub condiția asigurării securității lor, în limitele prevăzute de: ordinea securității interne a Companiei inclusiv Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Legea ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011 și a altor acte normative. Prin semnarea prezentului Contract Participantul confirmă că a fost informat privind drepturile sale (dreptul de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție), prevăzute de Capitolul III (art. 12-18) a Legii ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011..
1.5. Utilizatorul trebuie identificat până la deschiderea și activarea Contului Paynet. Pentru deschiderea şi utilizarea Contului Paynet, în cadrul Sistemului Paynet, Utilizatorul urmează să furnizeze informații care vor permite identificarea sa, în conformitate cu prevederile pct.3.1.1 din prezentul Contract-cadru.
1.6. Informații generale despre Compania ”Paynet Services” S.R.L.:
-sediu legal pe adresa: MD-2038, bd. Decebal 6, mun. Chișinău, Republica Moldova;
- licența de emitere a monedei electronice seria BNM nr. 000586 din 10.12.2015, acordată prin decizia de eliberare a CA al BNM din 31.10.2014;
- autoritatea responsabilă de supravegherea Companiei este Banca Națională a Moldovei;
- pagina-web: www.paynet.md;
- telefoane de contact: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125;
- adresa de e-mail: help@paynet.md;
- lista agenților unde pot fi semnate și depuse Cererile de deschidere a Contului PayNet;
- lista agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate depuneri de Fonduri;
- lista agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate retrageri de Fonduri;

2. Noțiuni utilizate

2.1. Sistemul Paynet - sistem de acces la Contul Paynet, Portofelul Electronic și Portofelul Special prin intermediul căruia Utilizatorul, cu utilizarea Login-ului, Parolei și a Codului, are acces, de la distanță, în vederea efectuării Operațiunilor de Plată și a altor operațiuni.
2.2. Portofel Electronic Standard (denumit în continuare “Portofel Electronic”) - instrument de plată și gestionare a Contului Paynet, oferit de către Companie Utilizatorului, care poate fi accesat prin intermediul: paginii-web: www.paynet.md, aplicației pentru telefon mobil și tabletă.
2.3. Cont Paynet - cont de plăți deschis de către Companie pentru Utilizator, folosit pentru executarea Operațiunilor de Plată, în care se păstrează moneda electronică și se ține evidența tuturor operațiunilor efectuate prin intermediul Portofelului Electronic în cadrul Sistemului Paynet de către Utilizator.
Conturile Paynet sunt de 2 tipuri:
- Cont Paynet Basic (cu limite prestabilite) - limita maximă a sumei de alimentare a contului este de pînă la 15000 lei și limita maximă a valorii Operațiunilor de plată este de pînă la 15000 lei pe zi;
- Cont Paynet Premium - nu are stabilite limite la alimentarea contului și a valorii Operațiunilor de plată.
În dependență de tipul Contului Paynet ce dorește să-l utilizeze Utilizatorul va parcurge procedura de înregistrare și identificare descrisă mai jos și conform instrucțiunilor, plasate pe pagina web: www.paynet.md și aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”.
2.4 Portofel Electronic Special pentru Programul de Loialitate (denumit în continuare “Portofel Special”) - instrument de păstrare și gestionare a monedei electronice emise de Companie Utilizatorului pentru Bonusurile acordate de Parteneri în cadrul Programului de Loialitate și care pot fi folosite în scop de plată numai în rețeaua Partenerilor Programului de Loialitate în conformitate cu Regulile Programului de Loialitate (descrise în Capitolul II al prezentului Contract).
2.5. Utilizator - persoană fizică care, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, este titularul Contului Paynet, deținător a Portofelului Electronic și a Portofelului Special, precum și a Monedei Electronice, care folosește serviciile de plată, prestate de către Companie, în calitate de plătitor, beneficiar al plății, sau în ambele calități, precum și alte servicii aferente. Persoanele fizice pot acționa în calitate de Utilizator la împlinirea vârstei de 18 ani, sub condiția dispunerii de capacitate de exercițiu deplină.
2.6. Moneda Electronică  (denumită în continuare ”Monedă”) - valoare monetară stocată electronic, emisă de Companie, reprezentând o creanță asupra acesteia, care poate fi folosită în scopul efectuării unor Operațiuni de Plată și este acceptată de o persoană alta decît emitentul. Valoarea nominală a acesteia este echivalentă cu valoarea leului moldovenesc (1 monedă electronică=1 leu moldovenesc).
2.7. Plătitor - titularul unui Cont Paynet la care este atașat Portofelul Electronic și care autorizează Ordine de Plată (inițiază sau permite executarea Operațiunilor de Plată) din Contul Paynet ce îi este atribuit.
2.8. Beneficiarul plății - persoană fizică sau juridică, în favoarea căreia a fost efectuată operațiunea de plată.
2.9. Fonduri - bancnote și monede (numerar), mijloace bănești în cont (monedă scripturală)
2.10. Operațiune de Plată – orice operațiune care este reflectată în Portofelul Electronic, privind alimentarea Contului Paynet cu fonduri, extragerea fondurilor, achitarea mărfurilor/serviciilor, efectuare de transferuri, precum și alte operațiuni care sunt prevăzute de prezentul Contract-cadru.
2.11. Mijloc de acces - suport fizic de acces la Portofelul Electronic și/sau Portofelul Special (telefon mobil, computer, tabletă, card).
2.12. Ordin de Plată - dispoziție a Plătitorului adresată Companiei pentru executarea unei Operațiuni de Plată  
2.13. Date de autentificare:
- Login – Cod Unic de Identificare în cadrul Sistemului Paynet, echivalent cu numărul de telefon mobil al Utilizatorului.
- Parolă - combinație secretă de litere, cifre ori simboluri, setată de către Utilizator în momentul înregistrării în Sistemul Paynet cu scopul protejării datelor Portofelului Electronic.
- Cod - cod de unică folosință, transmis de către Companie Utilizatorului prin mesaj SMS, destinat verificării identității Utilizatorului în scopurile legate de utilizarea Sistemului Paynet.
- Cuvânt Cheie - cuvânt secret, utilizat pentru identificarea Utilizatorului de către Companie în cazul necesității blocării/deblocării Portofelului Electronic și a Contului Paynet.
- PIN - combinație secretă din 4 cifre, setată de către Utilizator în momentul înregistrării în Sistemul Paynet prin intermediul aplicației pentru telefonie mobilă și tabletă ”Paynet”, cu scopul autorizării Operațiunilor de Plată din Portofelului Electronic și a Contului Paynet efectuate prin aplicația dată.

3. Gestionarea Contului Paynet

3.1.1. În cadrul deschiderii Contului Paynet Utilizatorul va selecta tipul Contului Paynet (Basic sau Premium), ce dorește să-l utilizeze și va parcurge etapele descrise mai jos.
Deschiderea Contului Paynet se efectuează după cum urmează:
- Utilizatorul completează Cererea de deschidere a Contului Paynet, cu indicarea datelor personale, fizic sau on-line, accesând pagina-web: www.paynet.md sau aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”, acceptînd prin această procedură condițiile prezentului Contract și aplică on-line semnătura sa electronică pe Cerere sau personal la oficiile Companiei sau a Agenților Companiei;
- Identificarea Utilizatorului se efectuează cu prezentarea actului de identitate on-line, făcînd legătură cu reprezentantul Companiei prin videoconferință în cazul deschiderii Contului Paynet Basic ori personal la oficiile Companiei sau a Agenților Companiei în cazul deschiderii Contului Paynet Premium.
După identificarea Utilizatorului, modificarea ulterioară a datelor sale personale în Sistemul Paynet va fi posibilă numai cu acceptul Companiei.
- Înregistrarea în Sistemul Paynet se realizează după cum urmează:
1. Utilizatorul accesează pagina-web www.paynet.md sau aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”;
2. Utilizatorul indică numărul de telefon mobil în forma specială pentru logare. Numărul de telefon mobil va constitui Login-ul pentru identificarea ulterioară a Utilizatorului în Sistemul Paynet.
3. Sistemul Paynet transmite Utilizatorului un SMS de confirmare, cu Codul pe care Utilizatorul îl va introduce în Sistemul Paynet pentru logare;
4. Utilizatorul va crea Parola;
5. Utilizatorul va seta Cuvântul Cheie în cazul înregistrării prin intermediul paginii-web: www.paynet.md sau
6. Utilizatorul va seta PIN-ul în cazul înregistrării prin intermediul aplicației pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”.
În cazul în care Utilizatorul s-a înregistrat în Sistemul Paynet prin intermediul paginii-web: www.paynet.md și ulterior a accesat Sistemul Paynet prin intermediul aplicației pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet” va fi necesară setarea de către Utilizator a PIN-lui.
În cazul în care Utilizatorul a fost anterior deținător de Portofel Electronic neidentificat, logarea ulterioară în Sistemul Paynet se va efectua, utilizând Login-ul, a Parolei existente și după caz a PIN-lui (în cazul în care acesta a fost setat anterior).
3.1.2. Din momentul setării Login-ului, PIN-lui şi a Parolei, Utilizatorul poartă responsabilitate personală pentru toate Operațiunile de Plată efectuate prin intermediul Portofelului Electronic și a Contului Paynet.
3.1.3. În cazul prezentării incomplete, neveridice sau necorespunderii datelor prezentate de Utilizator pentru deschiderea Contului Paynet - deschiderea Contului Paynet va fi refuzată pentru acest Utilizator pînă la corectarea neajunsurilor depistate.
3.1.4. În cazul în care Utilizatorul solicitant nu va fi beneficiar efectiv al Contului Paynet și/sau dacă Utilizatorul solicitant este persoană expusă politic, pentru Utilizatorii solicitanți în cauză este posibilă deschiderea doar a Conturilor Paynet Premium ca urmare a vizitei personale a acestuia la oficiul Companiei și parcurgerea procedurii de înregistrare pentru acest tip de cont.
3.1.5. Contul Paynet se va deschide pentru Utilizator în termen de o zi lucrătoare din momentul parcurgerii întregii proceduri de deschidere a Contului Paynet de tipul selectat.
3.1.6. În cazul necesității de a schimba tipul înregistrării, în cabinetul personal al Utilizatorului din Sistemul Paynet în compartimentul ”Profil / Setări / Cont” trebuie de selectat tipul Contul Paynet necesar (Basic sau Premium) și se va parcurge procedura de înregistrare pentru deschiderea tipului de Cont Paynet selectat.
3.1.7. La necesitate, Compania poate modifica limitele de utilizare a Contului Paynet, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului prin plasarea informației în cabinetul personal aferent Contului Paynet ce-l utilizează.
3.2. Efectuarea Operațiunilor de Plată prin intermediul Portofelului Electronic și a Contului Paynet. Modalitatea de utilizare a Portofelului Special

3.2.1 Prin intermediul Portofelului Electronic și a Contului Paynet pot fi efectuate următoarele Operațiuni de Plată:
a) achitarea bunurilor și serviciilor prin intermediul paginii-web: www.paynet.md, a aplicației pentru telefon mobil și tabletă;
b) transferuri:
- din Contul Paynet a Utilizatorului către alt Cont Paynet din cadrul Sistemului Paynet;
- din contul curent bancar, către Contul Paynet a Utilizatorului și viceversa;
- de pe cardurile de plată, inclusiv VISA și MASTERCARD, către Contul Paynet a Utilizatorului și viceversa.
c) retrageri de Fonduri din Contul Paynet ce se efectuează la Agenții Companiei, cu prezentarea buletinului de identitate.
d) depuneri de Fonduri în Contul Paynet ce se efectuează la Agenții Companiei.
Utilizatorul are posibilitatea să efectueze Operațiuni de plată cu executare imediată sau care urmează să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade (plățile programate). Periodicitatea de programare a Operațiunilor de plată este lunară (cîte o Operațiune de plată către un anumit Beneficiar al plății pe lună).

3.2.2 Pentru executarea Operațiunilor de Plată, prin intermediul Contului Paynet, Compania percepe comisioane conform Tarifelor.

3.2.3 Acordarea consimțământului Utilizatorului de autorizare și efectuare a Operațiunilor de Plată se realizează cu utilizarea Datelor de autentificare, și în funcție de mediul în care este efectuată Operațiunea de Plată:
- în cazul executării unei operațiuni de plată prin intermediul paginii-web: www.paynet.md - pentru a finaliza autorizarea executării Ordinului de plată, se va utiliza Cod-ul de unică folosință, transmis de către Companie Utilizatorului prin mesaj SMS;
- în cazul executării unei operațiuni de plată prin intermediul aplicației pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet” pentru a finaliza autorizarea executării Ordinului de plată - se va utiliza PIN-ul.
O Operațiune de Plată autorizată de către Utilizator nu poate fi revocată după momentul primirii acesteia de către Sistemul Paynet, cu excepția cazurilor cînd executarea Ordinului de Plată urmează să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade (plățile programate).
În cazul plăților programate este posibilă anularea executării Ordinului de plată în cauză prin intermediul selectării opțiunii de ”anulare” aferente Ordinului de plată dat în cadrul setărilor din cabinetul personal al Utilizatorului atașat Contului său Paynet. Anularea Ordinului de Plată pentru executarea unei plăți programate este posibil de efectuat cel tîrziu pînă la sfîrşitul zilei lucrătoare, care precede ziua convenită de executare a acestui Ordin de Plată.

3.2.4 Momentul primirii Ordinului de plată de la Utilizator se consideră momentul recepționării Ordinului de Plată de către Sistemul Paynet, care este confirmat prin notificare electronică (de exemplu: prin SMS sau alt tip de mesaj electronic), sau, după caz, prin imprimarea bonului, pe suport de hîrtie (de exemplu la pos-terminalul instalat la comerciant), cu excepția cazurilor când executarea Ordinului de Plată urmează să înceapă într-o anumită zi sau la sfârșitul unei anumite perioade (de exemplu plățile programate).

3.2.5. În cazul disponibilității în Contul Paynet al Utilizatorului a mijloacelor suficiente pentru executarea Ordinului de Plată transmis de către Utilizator, Operațiunea de Plată va fi executată de către Companie în timp real în cadrul Sistemului Paynet, sau în termenul stabilit de către Utilizator, în cazul în care tipul Operațiunii de Plată nu necesită executare imediată (de ex. în cazul plăților programate). Compania asigură că, după momentul primirii Ordinului de plată suma Operaţiunii de Plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al Beneficiarului plăţii cel mai tîrziu pînă la sfîrşitul următoarei zile lucrătoare.

3.2.6. În cazul executării condițiilor indicate în pct. 3.2.4-3.2.5 din prezentul Contract de către Utilizator, Operațiunea de Plată se consideră acceptată spre executare de către Companie.   

3.2.7. La necesitate, Compania poate să aplice limite tranzacționale la executarea Operațiunilor de Plată în scopul conformării cu cerințele Legii “Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului” nr. 308 din 22.12.2017.

3.2.8. Toate operațiunile cu utilizarea Portofelului Special sunt efectuate în exclusivitate în cadrul Programului de Loialitate în conformitate cu Regulile Programului de Loialitate (Capitolul II ale prezentului Contract).
3.3. Condițiile de emitere și răscumpărare a Monedei în/din Contul Paynet

3.3.1. Condițiile de emitere a Monedei:
a) Compania emite Moneda la valoarea nominală, la primirea Fondurilor în Contul Paynet, deschis pentru Utilizator. Fondurile pot fi în formă de: bancnote şi monede (numerar), mijloace bănești deținute în conturi bancare.
b) În cazul primirii Fondurilor din străinătate, în valută străină, emiterea Monedei se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda naţională a Fondurilor primite. Cursul valutar de referință, aplicat în astfel de cazuri, va fi cursul valutar calculat de către Companie, afișat pe pagina-web: www.paynet.md

3.3.2. Condițiile de răscumpărare a Monedei:

3.3.2.1. La cererea Utilizatorului, Compania va răscumpăra, la valoarea nominală, valoarea monetară a Monedei pe care acesta o deţine. Această procedură se realizează prin asigurarea posibilității de transfer, în orice moment, din Contul Paynet a sumei solicitate, la un cont bancar indicat de utilizator deschis la orice banca licențiată din Republica Moldova, care a încheiat un contract în acest sens cu Compania, sau de ridicare de către Utilizator a mijloacelor bănești în numerar, la unul dintre Agenții Companiei.

3.3.2.2. Răscumpărarea valorii monetare a Monedei în numerar poate avea loc numai cu condiția identificării obligatorii a Utilizatorului. În acest sens, Utilizatorul completează un formular special pe pagina-web: www.paynet.md în care indică datele sale de identificare și ulterior se prezintă cu actul său de identitate la unul dintre agenții Companiei pentru a solicita eliberarea mijloacelor bănești. Eliberarea mijloacelor bănești solicitate de către Utilizator va fi efectuată numai în cazul identificării cu succes a Utilizatorului (colaționării datelor furnizate de către Utilizator Companiei cu datele din actul de identitate al Utilizatorului în cauză).

3.3.2.3. Compania aplică comisioane pentru răscumpărarea Monedei, în cazul în care Utilizatorul solicită răscumpărarea acesteia în unul dintre următoarele cazuri:
a) când se solicită răscumpărarea înainte de încetarea prezentului Contract-cadru (închiderea Contului Paynet);
b) când se solicită răscumpărarea la mai mult de un an de la data încetării prezentului Contract-cadru (închiderea Contului Paynet );

3.3.2.4. În cazul în care se solicită răscumpărarea înainte de încetarea prezentului Contract-cadru (închiderea Contului Paynet), Utilizatorul poate cere răscumpărarea Monedei integral sau parţial.

3.3.2.5. În cazul în care se solicită răscumpărarea, de către Utilizator, la data încetării prezentului Contract-cadru (închiderea Contului Paynet), sau în termen de până la un an după încetarea Contractului-cadru dat, se răscumpără întreaga valoare monetară a Monedei deținute.
3.4. Închiderea Contului Paynet

3.4.1. Închiderea Contului Paynet semnifică rezilierea de către Utilizator a prezentului Contract și se efectuează prin completarea Cererii de închidere de către Utilizator și prezentarea acesteia Companiei cu 20 de zile calendaristice înainte de data închiderii Contului Paynet. Această procedură se efectuează: prin intermediul accesării paginii-web: www.paynet.md) sau prin intermediul aplicației pentru telefon mobil și tabletă "Paynet".

3.4.2. Închiderea Contului Paynet se efectuează cu condiția că Compania şi Utilizatorul nu au pretenții financiare privind administrarea Contului Paynet, unul față de celălalt.

3.4.3 La închiderea Contului Paynet mijloacele bănești din acesta se restituie Utilizatorului în oficiile Agenților prin intermediul cărora pot fi efectuate retrageri de Fonduri sau prin transfer la contul bancar indicat de către Utilizator, în conformitate cu prevederile pct. 3.3.2.1 din prezentul Contract-cadru.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Compania are următoarele obligații:

4.1.1. Să se asigure că elementele de securitate personalizate de acces la Portofelul Electronic și Contul Paynet nu sunt accesibile altor persoane, cu excepția Utilizatorului, care are dreptul de utilizare a Portofelului Electronic și a Contului Paynet;

4.1.2. Să se asigure că în orice moment sunt disponibile mijloace corespunzătoare care vor permite Utilizatorului să notifice cazurile de pierdere, furt, însușire a codurilor care permit accesarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet ce îi sunt atribuite, a Mijloacelor de acces la acestea sau de orice altă utilizare neautorizată a acestora, precum și să solicite deblocarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet ce îi sunt atribuite, în cazul în care motivele care au dus la blocarea acestora au fost eliminate. În acest sens Compania pune la dispoziția Utilizatorilor nr. de telefon dedicate pentru comunicarea cazurilor enumerate mai sus: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125 , precum și o adresă e-mail specială: help@paynet.md, pentru cazurile cînd va fi necesară furnizarea informațiilor suplimentare pentru investigația cazurilor  indicate mai sus.

4.1.3. Să împiedice orice utilizare a Portofelului Electronic și a Contului Paynet, odată ce a fost notificată de Utilizatorul căruia i-au fost atribuite despre pierdere, furt, însușire a codurilor care permit accesarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet a Mijloacelor de acces la acestea, sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia.

4.1.4 Obligațiile Companiei în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a Operațiunilor de Plată:

4.1.4.1. Dacă un Ordin de Plată este inițiat de către Utilizator în calitate de Plătitor și acceptat pentru executare de către Sistemul Paynet, Compania este responsabilă de executarea corectă a acestuia.

4.1.4.2. În cazul în care Compania, nu a executat corect Ordinul de Plată inițiat de Utilizator în calitate de Plătitor, aceasta rambursează fără întârziere Utilizatorului în cauză suma care face obiectul Operațiunii de Plată neexecutate sau executate în mod necorespunzător şi, dacă este cazul, restabilește Contul Paynet debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă Operațiunea de Plată în cauză nu ar fi avut loc.

4.1.4.3. În cazul în care Compania acționează în calitate de prestator de servicii de plată al Utilizatorului care are calitatea de Beneficiar al plății, aceasta este obligată să pună imediat la dispoziția Utilizatorului în cauză suma care face obiectul Operațiunii de Plată, imediat ce o recepționează, prin creditarea sumei corespunzătoare în Contul Paynet al acestuia.

4.1.5. Să prezinte Utilizatorului lunar, în format electronic, până pe data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, un Extras de cont privind operațiunile efectuate cu Portofelul Electronic și Contul Paynet.
4.2. Compania are următoarele drepturi:

4.2.1. Compania își rezervă dreptul de a bloca posibilitatea de utilizare a Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet din motive obiective, legate de:
a) securitatea Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet;
b) o suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet;

4.2.2. În cazurile menționate mai sus de blocare a posibilității de utilizare a Portofelului Electronic și a Contului Paynet, înainte de blocare şi, cel târziu, imediat după blocarea Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet, Compania informează, printr-un SMS, Utilizatorul căruia acestea îi sunt atribuite despre blocarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet și despre motivele acestei blocări, cu excepția cazului în care furnizarea acestei informații aduce atingere motivelor de siguranță justificate în mod obiectiv sau este interzisă de actele normative în vigoare.

4.2.3. Compania deblochează posibilitatea de utilizare a Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet sau, după caz, deschide un nou Portofel Electronic și/sau Cont Paynet, odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.

4.2.4. Compania își rezervă dreptul să modifice prezentul Contract (inclusiv prevederile Contractului-cadru), precum și Tarifele aferente în mod unilateral, notificând despre acest fapt Utilizatorul, cel puţin cu 2 luni înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a lor. Modificările se consideră acceptate în mod tacit de către Utilizator, dacă acesta nu și-a exprimat dezacordul înainte de data intrării în vigoare a acestora.
4.3. Utilizatorul are următoarele obligații:

4.3.1. Să utilizeze Contul Paynet și Portofelul Electronic în conformitate cu condițiile de gestionare a Contului Paynet și a Portofelului Electronic și măsurile de securitate prevăzute de prezentul Contract;

4.3.2. Să informeze Compania, de îndată ce ia cunoștință, despre cazurile de pierdere, furt, însușire a datelor de autentificare și a mijloacelor de acces la Portofelul Electronic și Contul Paynet ce îi sunt atribuite, precum și despre orice altă utilizare neautorizată a Portofelului Electronic și/sau a Contului Paynet, cu transmiterea, la solicitarea Companiei, a informației suplimentare necesare pentru efectuarea investigației.

4.3.3. Utilizatorul, îndată ce primește acces la Contul Paynet și la Portofelul Electronic, este obligat să întreprindă toate măsurile rezonabile pentru a păstra în siguranță Datele de autentificare ce îi sunt atribuite. În cazul în care Utilizatorul nu a asigurat siguranța elementelor de securitate personalizate (Datele de autentificare) ale Contul Paynet și Portofelului Electronic ce le utilizează, el suportă pierderile legate de orice operațiune de plată neautorizată, care rezultă din producerea unei situaţii de urgenţă (pierderea, furtul sau însuşirea instrumentului de plată), pînă la suma de 2500 de lei.

4.3.4. Utilizatorul suportă toate pierderile legate de orice Operațiune de Plată neautorizată, dacă aceste pierderi rezultă din fraudă ori din nerespectarea intenționată, sau din neglijență gravă, a uneia sau a mai multor obligații care îi revin conform prevederilor pct.4.3, 5.1, 5.2 și 5.4 din prezentul Contract-cadru. În astfel de cazuri, regula privind suma menționată în pct. 4.3.3 din prezentul Contract-cadru nu se aplică.

4.3.5. După notificarea, în conformitate cu prevederile pct. 4.3.2 din prezentul Contract-cadru, Utilizatorul ce este deținător al Contului Paynet și a Portofelului Electronic nu poartă nici o răspundere patrimonială ce rezultă din producerea unei situații de urgență descrise în pct. 4.1.2 și 4.3.2 din prezentul Contract-cadru, cu excepția cazului în care însăși Utilizatorul a acţionat în mod fraudulos.
4.4 Utilizatorul are următoarele drepturi:

4.4.1. Să accepte sau să nu accepte noile condiții propuse de către Companie de modificare a condițiilor prezentului Contract-cadru, precum și a Tarifelor aferente. Deazacordul Utilizatorului privind modificările propuse de Companie se va efectua pînă la data propusă de Companie pentru intrarea în vigoare a modificărilor în cauză prin închiderea Contului Paynet ce îi este atribuit și respectiv rezilierea cu titlu gratuit a prezentului Contract, conform procedurii indicate în pct. 3.4 din prezent Contract- cadru înainte de data propusă a intrării în vigoare a modificărilor respective.

4.4.2. Pentru a putea efectua Operațiuni de Plată prin intermediul Portofelului Electronic și a Contului Paynet, Utilizatorul are acces la următoarele informații:
a) tipurile de servicii de plată care sunt prestate de Companie și Tarifele aplicate.
b) Datele de autentificare, inclusiv Login-ul său (Codul Unic de Identificare);
c) în cazul primirii transferurilor sau plăților în valută străină, cursul valutar de referință aplicat de către Companie și faptul că emiterea Monedei în astfel de situații se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda naţională (lei) a Fondurilor primite.

4.4.3 Utilizatorul poate obține corectarea unei Operaţiuni de Plată din partea Companiei numai dacă informează Compania, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 13 luni de la data debitării Contului Paynet, despre faptul că a constatat o Operaţiune de Plată care a fost efectuată din greșeală de Sistemul Paynet, nefiind autorizată de către Utilizator sau a fost autorizată, dar nu a fost executată corespunzător.

4.4.4. În cazul constatării unor nereguli în cadrul procesului de deservire, Utilizatorul înaintează o reclamație în scris Companiei cu descrierea neregulilor depistate.

4.4.5. Compania examinează reclamaţia Utilizatorului în conformitate cu procedurile sale interne şi comunică decizia sa în cel mult 15 zile de la data recepționării reclamaţiei în cauză. Dacă Compania nu a examinat reclamaţia în acest termen sau dacă Utilizatorul nu este de acord cu decizia comunicată, acesta, are dreptul să sesizeze autoritatea de supraveghere relevantă, fie să intenteze acţiune în instanţa de judecată competentă împotriva Companiei.

5. Măsuri de securitate

5.1. După înregistrarea în Sistemul Paynet Utilizatorul este obligat:
- să memorizeze şi să păstreze în secret Parola;
- să utilizeze Parola astfel încât să nu fie văzută şi/sau identificată de către alte persoane;
- să solicite efectuarea Operațiunilor de Plată nemijlocit la comerciant sau oficiile agenților numai în prezența sa;
- să solicite chitanța aferentă Operațiunii de Plată şi să verifice cu atenție informația indicată pe aceasta (data, numărul de cont, suma tranzacției) în cazul în care efectuează Operațiunea de Plată nemijlocit la comerciant sau la agent;
- să nu divulge informații confidențiale privind Contul Paynet și Portofelul Electronic prin telefon şi alte modalități de comunicație;
- să verifice imediat soldul Contului Paynet din Portofelul Electronic în cazul eșuării Operațiunii de Plată;
- să păstreze toate chitanțele Operațiunilor de Plată şi să le verifice cu tranzacțiile evidențiate în Extras.
5.2. În cazul suspiciunii de compromitere a Datelor de autentificare sau în cazul pierderii Mijloacelor de acces la Portofelul Electronic, Utilizatorul trebuie să solicite imediat blocharea Contului Paynet și a Portofelului Electronic, notificând în acest sens Compania.
5.3. În cazul în care Utilizatorul a găsit Mijlocul de acces, pierdut sau furat, deblocarea Portofelului Electronic și a Contului Paynet este posibilă doar după investigarea de către angajații Companiei a împrejurărilor în care a fost găsit Mijlocul de acces şi achitării comisionului, în conformitate cu Tarifele în vigoare. Dacă, după cercetările efectuate, Compania a ajuns la concluzia că Portofelul Electronic nu poate fi deblocat, Utilizatorul nu are dreptul să-l utilizeze și nu are acces la Contul Paynet.
5.4. Este necesar de a păstra în secret Cuvântul cheie și PIN-ul. Acestea pot fi modificate ulterior, în cursul folosirii Portofelului Electronic și Contului Paynet de către Utilizator.
5.5. Compania limitează la trei numărul de încercări greșite de introduceri a Parolei. La introducerea consecutivă de trei ori a Parolei greșite, accesul la Portofelul Electronic și Contul Paynet se blochează şi acesta nu poate fi utilizat. Deblocarea Portofelului Electronic poate fi efectuată prin introducerea Parolei corecte peste 15 minute din momentul blocării Portofelul Electronic și a Contului Paynet sau prin apelarea la Serviciul Suport Clientelă a Companiei, comunicând operatorului următoarele date:
- Login-ul;
- Cuvântul cheie;
5.6. În cazul în care Utilizatorul nu își poate aminti Parola de acces la Portofelul Electronic și Contul Paynet, iar limita de încercări eșuate nu a fost depășită și Portofelul Electronic și Contul Paynet nu a fost blocat, acesta poate seta o nouă Parolă. Această procedură se va realiza efectuând următorii pași:
- accesarea link-ului ”Recuperează parola” de pe pagina-web: www.paynet.md;
- introducerea Login-ului, pentru a primi un Cod pentru recuperarea Parolei;
- primirea, prin SMS, a Codului pentru recuperarea Parolei;
- introducerea Codului;
- crearea unei noi Parole la Portofelul Electronic și confirmarea acesteia;
- recepționarea unui SMS de confirmare a modificării Parolei la Portofelul Electronic.

6. Dispoziții finale

6.1. Utilizatorul se obligă să respecte prevederile prezentului Contract.
6.2. Compania este responsabilă de păstrarea confidențialității Operațiunilor de Plată efectuate prin intermediul Sistemului Paynet, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.
6.3. Compania este responsabilă de integritatea mijloacelor financiare existente în Contul Paynet și Portofelul Electronic al Utilizatorului.
6.4. Părțile sunt eliberate de răspundere una față de alta pentru neexecutarea prevederilor prezentului Contract, în cazul survenirii cazurilor de forță-majoră, ce vor fi certificate în modul corespunzător prevederilor legale.
6.5. Compania își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract-cadru, în mod unilateral prin transmiterea către Utilizator a unui preaviz pe suport de hîrtie, prin SMS sau prin e-mail: cu cel puțin 2 luni înainte de data de reziliere.
6.6. Utilizatorul își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract-cadru și respectiv să închidă Contul Paynet, în mod unilateral conform procedurii prevăzute în pct. 3.4 din prezentul Contract.
6.7. Ca excepție de la prevederile pct. 6.5 și 6.6 din prezentul Contract-cadru, în cazul în care careva din Părțile contractante nu își respectă obligațiile contractuale, cealaltă parte este în drept să rezilieze prezentul Contract prin preavizarea părții în culpă cu cel puțin 15 zile calendaristice pînă la data rezilierii (Compania prin transmiterea către Utilizator a unui preaviz pe suport de hîrtie, prin SMS sau prin e-mail, iar Utilizatorul prin completarea Cererii de închidere și prezentarea acesteia Companiei prin intermediul accesării paginii-web: www.paynet.md) sau prin intermediul aplicației pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”.
6.8. Utilizatorul poate solicita explicații privind soluționarea problemelor survenite la utilizarea Sistemului Paynet prin intermediul poştei electronice sau datelor de contact ale Companiei afişate pe pagina-web: www.paynet.md.
6.9. Utilizatorul şi Compania vor depune toate eforturile în vederea soluționării amiabile a tuturor litigiilor şi neînţelegerilor legate de executarea prevederilor prezentului Contract.
6.10. În cazul în care neînţelegerea nu va fi rezolvată pe cale amiabilă, părţile pot să apeleze pentru soluţionarea conflictului în instanţele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
6.11. Prezentul Contract intră în vigoare pentru Utilizator din momentul semnării Cererii comune (Cererea de deschidere a Contului Paynet și Cererea-Anchetă de participare la Programul de Loialitate) şi este valabil până în momentul închiderii Contului Paynet și a Portofelului Electronic şi stingerii tuturor obligațiilor financiare dintre Părţi.
6.12. Încetarea prezentului Contract-cadru (inclusiv prin reziliere) va semnifica și încetarea automată a participării Utilizatorului în calitate de Participant la Programul de loialitate oferit de Compania în calitate de Operator.
6.13. Prezentul Contract este elaborat în limba română în 2 exemplare cu aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare Parte.
6.14. Utilizatorul este în drept să primească la cerere un exemplar al prezentului Contractul, precum și alte informații de clarificare privind implementarea acestuia.
6.15. Prezentul Contract va fi plasat pe pagina web www.paynet.md și în aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet” pentru a putea fi accesat în orice moment de către Utilizator.
6.16. Ambele Părți contractante se vor conduce de prevederile actelor normative ale Republicii Moldova în vigoare pe toate  întrebările ce țin de executarea prevederilor prezentului Contract și nu sunt prevăzute în mod expres în textul acestuia.


Capitolul II. Regulile Programului de Loialitate

Aceste Reguli reprezintă Oferta Publică a Operatorului (”Paynet Services” S.R.L.) și contract încheiat între Părți, pentru participarea în programul de Loialitate oferit de Compania ”Paynet Services” S.R.L. .
Operatorul își asumă obligațiuni de a presta servicii persoanelor fizice, care corespund cerințelor indicate în prezentele Reguli și acceptă Oferta Publică.
Acceptarea de către persoana fizică - Utilizator/Participant a prezentei Oferte Publice se efectuează prin completarea și semnarea Cererii-Anchete (care este parte integrantă a Cererii comune: Cererea de deschidere a Contului Paynet și Cererea-Anchetă de participare la Programul de Loialitate) în Punctele Comerciale ale Partenerilor Programului de Loialitate  sau la Operator.  

1. Termenii utilizați

1.1. Activarea Cardului de Loialitate - efectuarea procedurii, care va permite Participantului să utilizeze Cardul de Loialitate în cadrul Programului de Loialitate.
1.2. Card de Loialitate - suport informațional sub formă fizică sau virtuală, identificat în cadrul Sistemului de Loialitate al Operatorului în baza numărului Cardului de Loialitate și/ sau nr. de telefon mobil al Participantului, după caz personalizat. Cardul de Loialitate aparține Operatorului și este eliberat în folosință Participantului de către unul din Partenerii Operatorului sau de către Operator. Cardul de Loialitate oferă posibilitatea de a obține reduceri sau a primi și valorifica Bonusuri în rețeaua Partenerilor Operatorului și după caz, de a beneficia și de alte acțiuni cu caracter promoțional, lansate în cadrul Programului de Loialitate.
1.3. Programul de Loialitate - programul care are ca scop oferirea Primelor de Reduceri/Bonusuri Participanților și realizarea după caz și a altor acțiuni cu caracter promoțional.
1.4. Bonusuri – unități convenționale a mijloacelor financiare (leu moldovenesc (MDL)) virtuale cu caracter special, oferite Participantului în calitate de retur de Fonduri de către Parteneri ca rezultat al procurării de la ei a Bunurilor. Pentru Bonusurile oferite de către Parteneri Participantului Compania ”Paynet Services” S.R.L. în calitate de societate emitentă de monedă electronică va emite monedă electronică (1 Bonus oferit de Partener = 1 monedă electronică emisă cu valoarea de 1 leu moldovenesc). Bonusurile nu pot fi transmise de Participant altor persoane în orce mod și sub orice formă, cu excepția utilizării lor doar pentru procurarea Bunurilor din rețeaua Partenerilor din cadrul Programului de Loialitate. Bonusurile au perioade de valabilitate stabilite de Partenerii, care le-au oferit Participantului. În cazul în care Participantul în cadrul perioadei de valabilitate a Bonusurilor nu le va utiliza pentru procurarea Bunurilor de la Partenerii din cadrul Programului de Loialitate - aceste Bonusuri se vor anula.
1.5. Prime de Reduceri - mărimea reducerii convenite între Partener și Operator referitor la prețul cu amănuntul al Bunurilor oferite de către Partener Participantului.
1.6. Partener - persoană juridică care activează în domeniul comerțului sau prestării serviciilor, care presupune comercializarea mărfurilor și/sau prestarea serviciilor persoanelor fizice cum ar fi: transport, turism, farmaceutic, petrolier etc., care a încheiat cu Operatorul contract privind participarea la Programul de Loialitate.
1.7. Cererea-Anchetă - formular special completat și semnat de către Participant în unul din Punctele Comerciale ale Partenerilor Operatorului sau la Operator. Cererea-Anchetă este parte integrantă a Cererii comune: Cererea de deschidere a Contului Paynet și Cererea-Anchetă de participare la Programul de Loialitate
1.8. Setul Participantului - reprezintă completul care conține Cerea-Anchetă și Cardul de Loialitate.
1.9. Terminal - dispozitiv fizic (POS-terminal sau card reader integrat cu aparatul de casă) sau virtual pentru efectuarea autorizării operațiunilor cu Cardul de Loialitate și imprimarea/generarea chitanțelor privind operațiunile efectuate.
1.10. Operator - Compania ”Paynet Services” S.R.L. (cu sediul: bd. Decebal 6, mun. Chișinău, cod fiscal (IDNO) 1013600036596.
1.11. Bunuri - orice bunuri și/sau servicii care pot fi procurate de către Participant în Punctele Comerciale ale Partenerului.
1.12. Puncte Comerciale - orice locații comerciale fizice sau virtuale, utilizate pentru prestarea serviciilor/ comercializarea bunurilor sau în calitate de centru de deservire a clienților, etc. (în funcție de tipul de afaceri al Partenerului Programului de Loialitate).
1.13. Participant - orice persoană fizică, care are capacitate legală deplină și care (i) a achiziționat sau a obținut Cardul de Loialitate de la unul din Partenerii Operatorului sau de la Operator, (ii) a completat și semnat/bifat Cererea-Anchetă privind obținerea Cardului de Loialitate și a acceptat condițiile Oferetei Publice de participare în Programul de Loialitate.
1.14. Serviciul Operațional și Suport - echipamentul și resursele umane ale Operatorului care asigură primirea și clarificarea solicitărilor transmise de Participant privind participarea în Programul de Loialitate și utilizarea Cardului de Loialitate. Telefoane de contact: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125, e-mail: help@paynet.md.

2. Prevederi generale

2.1. Operatorul creează rețeaua de Parteneri ai Programului de Loialitate în cadrul căreia Participanții, la procurarea mărfurilor sau achitarea serviciilor, dacă utilizează Cardurile de Loialitate, pot obține reduceri sau primi și valorifica bonusuri în rețeaua Partenerilor Operatorului și după caz de a beneficia și de alte acțiuni cu caracter promoțional lansate în cadrul Programului de Loialitate.
2.2. Cardurile de Loialitate se acceptă numai la Partenerii Programului de Loialitate. Participanții nu pot efectua operațiuni cu Cardurile de Loialitate în afara rețelei de Parteneri ai Programului de Loialitate
2.3. Operatorul nu poartă responsabilitate pentru calitatea și condițiile de prestare a serviciilor, precum și privind livrarea, păstrarea, calitatea Bunurilor achiziționate de către Participant de la Partenerul Programului de Loialitate.

3. Participanții Programului de Loialitate

3.1. Participant la Programul de Loialitate poate fi orice persoană fizică care are vîrsta de 18 ani și deține capacitate de exercițiu deplină.
3.2. Participantul poate să solicite încetarea participării sale în Programul de Loialitate în orice moment de timp prin completarea unei Cererii de încetare a participării sale în Programul de Loialitate și prezentarea acestei cereri la unul din Punctele Comerciale ale Partenerului sau prin contactarea Serviciului Operațional și Suport și prezentarea/transmiterea solicitării respective. Încetarea participării în Programul de Loialitate se finalizează peste 30 de zile calendaristice din momentul prezentării/transmiterii de către Participant a Cererii de încetare a participării sale în Programul de Loialitate.
3.3. Operatorul are dreptul să înceteze participarea Participantului în Programul de Loialitate cu preavizarea acestuia, cu cel puțin 2 luni înainte de încetare, din motivul închiderii Programul de Loialitate prin:
- transmiterea unei notificări scrise la adresa poștală sau a notificării electronice la adresa electronică, sau
- prin publicarea informației respective pe pagina-web: www.paynet.md și/sau în Punctele Comerciale ale Partenerilor.
3.4. În cazul încetării participării Participantului la Programul de loialitate, toate Bonusurile sale neutilizate pînă la momentul încetării, se vor anula.
3.5. În cazul încetării participării Participantului la Programul de loialitate, prevederile Capitolului I a prezentului Contract ”Contract-cadru privind utilizarea Contului Paynet” vor înceta în mod automat, Contractul fiind considerat reziliat.

4. Activarea și dezactivarea Cardului de Loialitate

4.1. Activarea Cardului de Loialitate poate fi efectuată prin:
- Primirea de către Operator a codului de activare de la Terminalul, instalat în Punctul Comercial al oricărui Partener sau
- Prin intermediul paginii-web www.paynet.md.
4.2. Operatorul notifică Participantul despre Activarea Cardului de Loialitate prin transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon al Participantului.
4.3. Operatorul efectuează dezactivarea totală a Cardului de Loialitate în următoarele condiții:
- Primirea Cererii Participantului privind solicitarea de încetare a participării sale în Programul de Loialitate conform cerințelor și condițiilor stabilite în prezentele Reguli;
- Substituirea Cardului de Loialitate a Participantului cu un Card de Loialitate nou în caz de pierdere, furt sau deteriorare a celui existent;
- Efectuarea de operațiuni frauduloase cu utilizarea Cardului de Loialitate;
- Lipsa efectuării operațiunilor  la Partenerii Operatorului cu utilizarea Cardului de Loialitate pe parcursul a 720 de zile calendaristice.

5. Substiuirea Cardului de Loialitate

5.1. Participantul poate solicita substituirea Cardului de Loialitate existent cu unul nou în cazul în care Cardul de Loialitate existent a fost deteriorat, pierdut, furat, cu condiția că procedura de Activare a Cardului de Loialitate prevăzută la p. 4 din prezentele Reguli a fost finalizată cu succes.
5.2. În caz de deteriorare, pierdere sau furt a Cardului de Loialitate, Participantul trebuie să informeze imediat Serviciul Operațional și Suport.
5.3. Pentru a primi un Card de Loialitate nou în locul Cardului de Loialitate eliberat anterior ce a fost deteriorat, pierdut sau furat, Participantul se poate adresa la orice Partener eligibil (poate fi și numai un singur Partener eligibil) din cadrul Programului de Loialitate sau la Operator. Activarea noului Card de Loialitate este efectuată în conformitate cu prevederile pct. 4 din prezentele Reguli. Toate Primele de Reduceri/Bonusuri se transferă pe Cardul de Loialitate nou după momentul activării acestuia conform prevederilor pct. 4 din prezentele Reguli.

6. Utilizarea datelor cu caracter personal

6.1. Prin semnarea Cererii-Anchetă, Participantul acceptă Oferta Publică și, respectiv, participarea la Programul de Loialitate. În acest context Participantul îi permite Operatorului să prelucreze datele sale cu caracter personal cum ar fi: datele de identificare, numărul de telefon mobil și Primele de Reduceri/Bonusuri disponibile pe Cardul de Loialitate, inclusiv transmiterea lor către terți (cu excepția transmiterii datelor privind Primele de Reduceri/Bonusuri disponibile pe Cardul de Loialitate), în scopul prestării serviciilor de Loialitate, recuperării creanțelor și efectuării unor eventuale studii de piață, sub condiția asigurării securității lor, în limitele prevăzute de: ordinea securității interne a Operatorului inclusiv Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Legea ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011 și a altor acte normative. Prin semnarea Cererii/Anchetă Participantul confirmă că a fost informat privind drepturile sale (dreptul de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție), prevăzute de Capitolul III (art. 12-18) a Legii ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011.

7. Dispoziții finale

7.1. Toate notificările ce sunt transmise Participantului în legătură cu Programul de Loialitate, sunt transmise prin intermediul Operatorului, utilizând canalele de comunicare a acestuia. În acest sens, Participantul își acordă acordul de a recepționa de la Operator și Parteneri mesaje informative și publicitare prin intermediul mesajelelor SMS și a mesajelor electronice.
7.2. Operatorul este în drept să modifice unilateral prezentele Reguli prin publicarea acestor modificări pe pagina-web: www.paynet.md și aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet” cu cel puțin cu 35 de zile calendaristice înainte de intrarea acestora în vigoare.
7.3. În caz dacă Participantul nu este de acord cu modificările propuse, acesta este în drept să solicite încetarea participării sale la Programul de Loialitate conform condițiilor stipulate în prezentele Reguli.
7.4. Operatorul şi Participantul vor depune toate eforturile în vederea soluționării amiabile a tuturor litigiilor ce țin de executarea prevederilor prezentelor Reguli. În cazul în care litigiul nu va fi rezolvat pe cale amiabilă, părţile sunt în drept să apeleze pentru soluţionarea conflictului în instanțele de judecată competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

N: WAL_CONT_CARD1

D: WAL_CONT_CARD1.1

REGULAMENTUL “Paynet Services” S.R.L.


privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet, precum și a utlizatorilor participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L.

1. Dispoziții Generale

1.1. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet, precum și a utlizatorilor participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L. (denumit în continuare ”Regulament”) este elaborat în vederea implementării în cadrul “Paynet Services” S.R.L. a prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal și a Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și întru respectarea prevederilor Politicii “Paynet Services” S.R.L. privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (Resursele umane interne și Datele personale ale utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet, precum și a utlizatorilor participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L.).
1.2. Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților “Paynet Services” S.R.L. în cadrul sistemului de evidență a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet, precum și a utlizatorilor participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L. (denumit în continuare ”Sistem de evidență”).

2. Scopul, categorii de date prelucrate

2.1. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în Sistemul de evidență constă în asigurarea protecției datelor cu caracter personal în Sistemul de evidență a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet, precum și a utlizatorilor participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L. conform legislației în vigoare.
2.2. În cadrul Sistemului de evidență sînt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:nume, prenume, patronimic, data și anul nașterii, domiciliul, nr. și seria buletinului de identitate, condul de identificare (IDNP), nr. de telefon de la domiciliu, nr. de telefon mobil, semnătura, e-mail, situație economică sau financiară (soldul contului din sistemul de emitere a monedei electronice gestionat de “Paynet Services” S.R.L. și tranzacțiile efectuate), imagine, datele membrilor de familie, cetățenie (Notă: este intezisă fotocopierea anexei la buletinul de identitate în partea ce ține de participarea la alegeri).
2.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri: ținerea evidenței utilizatorilor persoane fizice ale sistemului de plăți și emitere a monedei electronice Paynet și a operațiunilor financiare efectuate de aceste persoane, inclusiv recepționarea și eliberarea mijloacelor bănești în numerar, precum și evidența clienților persoane fizice participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L. .
2.4. În cadrul prestării serviciilor de plată și de emitere a monedei electronice datele cu caracter personal al utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet pot fi transmise agenților “Paynet Services” S.R.L. (datele de identificare) în scopul recepținării sau eliberării mijloacelor financiare, acordării de facilități în cadrul programelor de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L. și încheierea contractelor de aderare la serviiile prestate de “Paynet Services” S.R.L., precum și persoanelor în beneficiul cărora se vor efectua de către utilizatorii în cauză a tranzacțiilor financiare (nr. de telefon mobil (contul Paynet) și valoarea tranzacției), sub condiția că utilizatorii în cauză au permis “Paynet Services” S.R.L. în mod expres transmiterea acestor date prin încheierea Contractelor-cadru și a Cererii de aderare la sistemul Paynet, și persoanele cărora li se vor transmite datele cu caracter personal vor asigura nivelul de protecție a acestor date prevăzut de legislația în vigoare.
2.5. Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în sistemul de evidență al a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet în alte scopuri, decît, cele menționate mai sus, este interzisă.

3. Locaţia și descrierea sistemului de evidență

3.1. Datele cu caracter personal conținute în sistemul de evidență a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet se prelucrează/stochează: în regim manual pe suport de hîrtie (Contractele și cererile utilizatorilor ce conțin datele lor caracter personal de identificare) ce se află în safeu și în format electronic (datele cu caracter personal de identificare ale utilizatorilor, nr. de telefon mobile (echivalente cu nr. Conturilor Paynet, soldul conturilor Paynet, tranzacțiile financiare efectuate) pe serverele, ce se află în îcăperi cu acces limitat ce sunt dotate cu lacăte la ușă și sistem de securitate în regim real. În perioada cînd din încăperile în cauză lipsesc angajații ferestrele sunt închise. La intrarea în imobilul în care se află încăperile în care sunt stocate și prelucrate datele cu caracter personal sunt postați agenți de pază, care efectuează controlul vizitatorilor în vederea limitării accesului persoanelor străine. De asemenea, încăperile în cauză sunt asigurate cu sisteme de siguranță antiincendiare.
3.2. Încăperea în care sunt stocate și prelucrate datele cu caracter personal se află la sediul “Paynet Services” S.R.L. din bd. Decebal 6, mun. Chișinău.
3.3. În calitate de persoană responsabilă de implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor Politicii “Paynet Services” S.R.L. privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal și a prezentului Regulament este desmnat Consultantul serviciilor informationale a “Paynet Services” S.R.L.. Cheile de la safeul în care sunt păstrate datele cu caracter personal stocate pe suport de hîrtie se vor afla la Consultantul serviciilor informationale a “Paynet Services” S.R.L..

4. Durata de stocare

4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență se efectuează pe perioada existenței relațiilor contractuale între ”Paynet Services” S.R.L. și utilizatorii respectivi a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet și/sau utilizatorii participanți la programele de loialitate desfășurate cu suportul “Paynet Services” S.R.L., iar după încetarea realțiilor contractuale fiind arhivate și păstrate conform prevederilor legislației în vigoare pentru o perioadă de 5 ani.

5. Drepturile persoanelor vizate

5.1. “Paynet Services” S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ce le revin angajaților, precum și, după caz, altor persoane vizate.
5.2. În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: la informare, de acces la date, de intervenție, de opoziție asupra datelor cu caracter personal ce-i vizează, precum și dreptul de a se adresa în justiție.
5.3. Toate persoanele implicate în activitatea de administrare și/sau prelucrare a informațiilor din sistemul de evidență vor respecta procedura de acces la datele cu caracter personal.
5.4. Acordarea dreptului de acces a angajaților la informațiile ce vizează datele cu caracter personal a utilizatorilor serviciilor de plată și emitere a monedei electronice din cadrul sistemului Paynet se efectuează prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al conducerii. Informațiile furnizate vor fi acordate astfel, încît să nu prejudicieze drepturile terţilor. Persoanele care solicită date cu caracter personal trebuie să indice scopul solicitării, precum și perioada concretă pentru care solicită informațiile.
5.5. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu, dacă în informațiile solicitate apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţămîntul acestora sau nu pot fi extrase, prin editare, datele cu caracter personal nerelevante.

6. Măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidență

6.1. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se efectuează administrarea şi monitorizarea accesului fizic în toate punctele de acces la sistemele informaţionale de date cu caracter personal, inclusiv se reacţionează la încălcarea regimului de acces. Înainte de acordarea accesului fizic la sistemul informaţional de date cu caracter personal se verifică competenţele de acces.
6.2. Perimetrul de securitate se determină concret şi clar. Purtătorii de informaţii şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal care conțin date personale sunt amplasate în locuri cu acces limitat pentru persoane străine. Folosirea tehnicii foto, video, audio sau altor mijloace de înregistrare în perimetrul de securitate este admisă doar în cazul prezenţei unei permisiuni speciale a conducerii “Paynet Services” S.R.L.. Purtătorii de informaţii şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal scoase din încăperile aflate în perimetrul de securitate nu trebuie lăsate fără supraveghere în locuri publice.
6.3. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este asigurat controlul accesului fizic al vizitatorilor în încăperea unde este amplasat sistemul informaţional de date cu caracter personal. Vizitatorii sistemului informaţional de date cu caracter personal sunt însoţiţi de persoane împuternicite în asemenea scop, cu exercitarea în paralel a controlului asupra acţiunilor acestora.
6.4. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este asigurată securitatea punctelor de primire/expediere a corespondenţei, precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele fax şi de copiere. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este administrat accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informaţiei care conţine date cu caracter personal, în scopul împiedicării vizualizării acesteia de către persoane neautorizate. Mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, informaţia care conţine date cu caracter personal sînt scoase din perimetrul de securitate doar în temeiul unei permisiuni scrise a conducerii “Paynet Services” S.R.L..
6.5. Cerințe speciale față de marcare: toate informațiile ieşite din Sistemul de evidență, care conţin date cu caracter personal, sînt supuse marcării, cu indicarea prescripţiilor pentru prelucrarea ulterioară şi răspîndirea acestora, inclusiv cu indicarea numărului de identificare unic al operatorului de date cu caracter personal.
Model: Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Sistemului de evidenţă a “Paynet Services” S.R.L., cu nr. 0000590, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

7. Identificarea şi autentificarea utilizatorului sistemului de evidență

7.1. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi a proceselor executate în numele acestor utilizatori. Toţi utilizatorii în cauză: Consultantul sisteme informaționale și tehnicienii suport informațional (inclusiv personalul care asigură susţinerea tehnică, administratorii de reţea, programatorii şi administratorii bazelor de date) dispun de un identificator personal (ID-ul utilizatorului), care nu trebuie să conţină semnalmentele nivelului de accesibilitate al utilizatorului. Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sînt utilizate parole. În cazul în care contractul de muncă/raporturile de serviciu ale utilizatorului v-or fi încetate, suspendate sau modificate şi noile sarcini nu necesită accesul la date cu caracter personal ori drepturile de acces ale utilizatorului au fost modificate, ori utilizatorul a abuzat de codurile primite în scopul comiterii unei fapte prejudiciabile, a absentat o perioadă îndelungată, codurile de identificare şi autentificare se revocă sau se suspendă de către “Paynet Services” S.R.L.. În caz de necesitate de serviciu se acordă acces la datele cu caracter personal următoarelor persoane: Administrator, Director executiv, jurisconsult, contabil.
7.2. Administrarea identificatorilor utilizatorilor include:
1) identificarea univocă a fiecărui utilizator;
2) verificarea autenticităţii fiecărui utilizator;
3) obţinerea autorizaţiei de la persoana responsabilă pentru eliberarea ID-ului utilizatorului;
4) garantarea faptului că ID-ul utilizatorului este eliberat unei persoane determinate concret;
5) dezactivarea contului de utilizator după o perioadă inactivă, stabilită în timp (inacţiune în perioada de maximum 2 luni).
7.3. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se respectă regulile de asigurare a securităţii informaţionale în cazul alegerii şi folosirii parolelor care includ:
1) păstrarea confidenţialităţii parolelor;
2) interzicerea înscrierii parolelor pe suport de hârtie, în cazul în care nu se asigură securitatea păstrării acestuia;
3) modificarea parolelor de fiecare dată când sânt prezente indiciile eventualei compromiteri a sistemului sau parolei;
4) alegerea parolelor calitative cu o mărime de minimum 8 simboluri, care nu sînt legate de informaţia cu caracter personal a utilizatorului, nu conţin simboluri identice consecutive şi nu sînt compuse integral din grupuri de cifre sau litere;
5) modificarea parolelor peste intervale de maximum șase luni;
6) dezactivarea procesului automatizat de înregistrare (cu folosirea parolelor salvate).
7.4. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se folosesc identificatoare individuale pentru fiecare utilizator a sistemului informațional de date cu caracter personal şi parole individuale ale acestora pentru asigurarea posibilităţii de stabilire a responsabilităţii și este asigurată posibilitatea utilizatorilor dați de a alege şi schimba parolele individuale, inclusiv de activare a procedurii de evidenţă a introducerilor greşite ale acestora. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se asigură blocarea accesului după trei tentative greşite de autentificare și este asigurată păstrarea istoriilor anterioare ale parolelor în formă de hash a utilizatorilor (pentru o perioada de un an) şi prevenirea folosirii repetate a acestora.

8. Administrarea accesului utilizatorilor la sistemul de evidență

8.1. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. sunt implementate mecanisme de înregistrare şi evidenţă a persoanelor care au acces sau participă la operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal şi care, în caz de necesitate, permit identificarea cazurilor neautorizate de acces sau de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal.
8.2. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este efectuată administrarea conturilor de acces a utilizatorilor care prelucrează date cu caracter personal, inclusiv crearea, activarea, modificarea, revizuirea, dezactivarea şi ştergerea acestora. Sînt folosite mijloace automatizate de suport în scopul administrării conturilor de acces. Sînt dezactivate automat, după o perioadă de maximum trei luni, conturile de acces ale utilizatorilor neactivi, care prelucrează date cu caracter personal. Se folosesc mijloace automatizate de înregistrare şi informare despre crearea, modificarea, dezactivarea şi încetarea acţiunii conturilor de acces.
8.3. Accesul la funcţiile de securitate ale sistemelor informaţionale de date cu caracter personal şi la datele acestora este acordat doar persoanelor responsabile indicate expres în prezentul Regulament și în Politica privind asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal a “Paynet Services” S.R.L..
8.4. Drepturile de acces ale utilizatorilor la sistemele informaţionale de date cu caracter personal sînt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului că nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (maximum peste fiecare şase luni) şi după oricare schimbare de statut al utilizatorului.
8.5. În cadrul Companiei se realizarea controlul fluxurilor informaţionale în procesul transmiterii acestora în interiorul şi în afara sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
8.6. Repartizarea obligaţiilor subiecţilor care asigură funcţionarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este efectuată prin intermediul învestirii cu drepturi/competenţe corespunzătoare de acces, prin ordinul Administratorului sau Directorului executiv al “Paynet Services” S.R.L.. Utilizatorii sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se învestesc doar cu acele drepturi/competenţe, care sînt necesare pentru realizarea de către ei a obiectivelor stabilite acestora.
8.7. Înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sînt informaţi despre faptul că folosirea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este controlată şi că folosirea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia.
8.8. Sesiunea de lucru în sistemul informaţional electronic, destinat prelucrării datelor cu caracter personal, se blochează (la solicitarea utilizatorului sau automat, după maximum 5 de minute de perioadă inactivă a utilizatorului), fapt care face imposibil accesul de mai departe pînă în momentul cînd utilizatorul nu deblochează sesiunea de lucru prin metoda trecerii repetate a procedurilor de identificare şi autentificare.
8.9. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se efectuează controlul acţiunilor utilizatorului în vederea evaluării corectitudinii şi conformării operaţiunilor şi acţiunilor efectuate prin intermediul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
8.10. Toate metodele de acces de la distanţă la sistemele informaţionale de date cu caracter personal sunt securizate (utilizîndu-se VPN, criptarea, cifrarea etc.), precum şi sînt documentate, supuse monitorizării şi controlului. Fiecare metodă de acces de la distanţă la sistemele informaţionale de date cu caracter personal se autorizează de persoanele responsabile ale Companiei şi permisă doar utilizatorilor cărora aceasta le este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

9. Auditul securităţii în sistemele de evidență

9.1. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se organizează generarea înregistrărilor de audit a securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal pentru evenimentele, indicate în lista corespunzătoare, supuse auditului.
9.2. Lista evenimentelor înregistrate de sistemul de audit a securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal:
1) Se efectuează înregistrarea tentativelor de intrare/ieşire a utilizatorului în sistem, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei intrării/ieşirii;
b) ID-ul utilizatorului;
c) rezultatul tentativei de intrare/ieşire – pozitivă sau negativă.

2) Este efectuată înregistrarea tentativelor de pornire/terminare a sesiunii de lucru a programelor aplicative şi proceselor, destinate prelucrării datelor cu caracter personal, înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale utilizatorilor şi statutul obiectelor de acces conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei de pornire;
b) denumirea/identificatorul programului aplicativ sau procesului;
c) ID-ul utilizatorului;
d) rezultatul tentativei de pornire – pozitivă sau negativă.

3) Se efectuează înregistrarea tentativelor de obţinere a accesului (de executare a operaţiunilor) pentru aplicaţii şi procese destinate prelucrării datelor cu caracter personal, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii);
b) denumirea (identificatorul) aplicaţiei sau procesului;
c) ID-ul utilizatorului;
d) specificaţiile resursei protejate (identificator, nume logic, nume fişier, număr etc.);
e) tipul operaţiunii solicitate (citire, înregistrare, ştergere etc.);
f) rezultatul tentativei de obţinere a accesului (executare a operaţiunii) – pozitivă sau negativă.

4) Este efectuată înregistrarea modificărilor drepturilor de acces (competenţelor) utilizatorului şi statutului obiectelor de acces, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul modificării competenţelor;
b) ID-ul administratorului care a efectuat modificările;
c) ID-ul utilizatorului şi competenţele acestuia sau specificarea obiectelor de acces şi statutul nou al acestora.

5) Se efectuează înregistrarea ieşirii din sistem a informaţiei care conţine date cu caracter personal (documente electronice, date etc.), înregistrarea modificărilor drepturilor de acces ale subiecţilor şi statutul obiectelor de acces, conform următorilor parametri:
a) data şi timpul eliberării;
b) denumirea informaţiei şi căile de acces la aceasta;
c) specificarea echipamentului (dispozitivului) care a eliberat informaţia (numele logic);
d) ID-ul utilizatorului, care a solicitat informaţia;
e) volumul documentului eliberat (numărul paginilor, a filelor, copiilor) şi rezultatul eliberării – pozitiv sau negativ.
9.3. În caz de deranjament al auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal sau completării întregului volum de memorie repartizat pentru păstrarea rezultatelor auditului, este administratorul de rețea şi întreprinse măsuri în vederea restabilirii capacităţii de lucru a sistemului de audit.
9.4. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se efectuează monitorizarea permanentă şi analiza înregistrărilor de audit a securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal, în scopul depistării activităţilor neobişnuite sau suspecte de utilizare a acestor sisteme informaţionale, cu întocmirea raportului referitor la cazurile depistării acestor activităţi, stocate în mijloacele electronice de calcul şi întreprinderea acţiunilor prestabilite în politica de securitate pentru astfel de cazuri.
9.5. Rezultatele auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal, care reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal şi mijloacele de efectuare a auditului, se protejează contra accesului neautorizat prin instituirea măsurilor de securitate adecvate, inclusiv prin asigurarea confidenţialităţii şi integrităţii acestora.
9.6. Durata stocării rezultatelor auditului securităţii în sistemele informaţionale de date cu caracter personal se justifică în politica de securitate a datelor cu caracter personal, dar în orice caz acest termen nu este mai mic de 2 ani, pentru a fi posibil folosirea acestora în calitate de probe în cazul incidentelor de securitate, unor eventuale investigaţii sau procese judiciare. În cazul în care investigările sau procesele judiciare se prelungesc, rezultatele auditului se păstrează pe toată durata acestora.

10. Asigurarea integrităţii informaţiilor din sistemul de evidență

10.1. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se asigură identificarea, protocolarea şi înlăturarea deficienţelor de soft-uri destinate prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv instalarea corectărilor şi pachetelor de reînnoire a acestor soft-uri.
10.2. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se asigură protecţia contra infiltrării programelor dăunătoare în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal, măsură care asigură posibilitatea reînnoirii automate şi la timp a mijloacelor de asigurare a protecţiei contra programelor dăunătoare şi signaturilor de virus. Se asigură administrarea centralizată a mecanismelor de protecţie contra programelor dăunătoare în soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal.
10.3. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intruziunilor, care permit monitorizarea evenimentelor în sistemele informaţionale de date cu caracter personal şi constatarea atacurilor, inclusiv care asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a sistemelor informaţionale.
10.4. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se asigură protecţia şi posibilitatea depistării modificării neautorizate a soft-urilor destinate prelucrării datelor cu caracter personal şi informaţiei care conţine date cu caracter personal. Soft-urile destinate prelucrării datelor cu caracter personal şi informaţia care conţine date cu caracter personal, accesul la care se efectuează prin intermediul sistemelor de acces public, sînt securizate prin criptare.
10.5. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. se asigură testarea funcţionării corecte a funcţiilor de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (automat la pornirea sistemului şi lunar la solicitarea utilizatorului autorizat în acest scop).

11. Gestionarea incidentelor de securitate a sistemului de evidență

11.1. Personalul din cadrul “Paynet Services” S.R.L. care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate.
11.2. În cadrul “Paynet Services” S.R.L. este asigurat mecanismul de informare neîntîrziată a conducerii despre incidentele care încalcă securitatea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal.
11.3. Incidentele de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se urmăresc şi se documentează în regim permanent.
11.4. Anual, către 31 ianuarie, Serviciul Juridic al Companiei va prezenta Centrului de protecția a datelor cu caracter personal raportul generalizat despre incidentele de securitate a sistemelor informaţionale de date cu caracter personal (doar în caz de aparție a unor astfel de incidente). În baza acestui raport, Centrul întreprinde măsurile ce se impun de Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
11.5. In caz de incalcare a regimului de securitate a datelor personale a resurselor umane, persoana vinovată va purta responsabilitate în conformitate cu prevederile legislatei in vigoare, inclusiv raspunderea contraventionala si penala.

12. Dispoziţii finale

12.1. Prezentul Regulament este revizuit şi ulterior aprobat de către conducerea “Paynet Services” S.R.L. periodic, însă cel puțin o dată în an, precum și la necesitate.
12.2. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.
12.3. Regulamentul este adus la cunoştinţa angajaților contra semnăturii.
12.4. Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.

Reguli


de prestare de către ”PAYNET SERVICES” S.R.L. a serviciilor de remitere de bani în conturile Paynet

1. Dispoziții Generale

1.1. Prezentele Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani în conturile Paynet (denumite în continuare ”Reguli”) sunt elaborate în vederea stabilirii procedurilor ce vor fi aplicate de ”Paynet Services” S.R.L. în cadrul prestării serviciului de remitere de bani prin intermediul Sistemelor de remitere de bani, conțin reguli comune tuturor Sistemelor de remitere de bani utilizate și stabilesc ordinea de eliberare a remiterii de bani. Prezentele Reguli vor fi publicate pe pagina oficială a ”Paynet Services” S.R.L.: www.paynet.md.
1.2. Prezentele Reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012, a Legii privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21.03.2008, a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului nr. 308 din 22.12.2017, a Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea CA a BNM nr. 204 din 15.10.2010 și a Regulamentului privind condițiile şi modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea BNM nr. Nr. 8 din 28.01.2010.

2. Noțiuni utilizate

- Act de identitate - act ce confirmă identitatea persoanei fizice. Pentru rezidenți va fi actul din sistemul național de pașapoarte (buletinul de identitate, permisul de ședere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova) care atestă domiciliul în Republica Moldova, iar pentru nerezidenți reprezintă pașaportul eliberat de către organul abilitat al statului străin, permisul de ședere temporară eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.
- Beneficiar al plății - persoană fizică rezidentă sau nerezidentă, care este destinatarul fondurilor ce au fost obiect al unei operațiuni de plată de remitere de bani și care la momentul recepționării mijloacelor financiare din această remitere de bani este deținător de cont Paynet activ;
- Codul unic de identificare al remiterii de bani - cod unic constituit dintr-o combinație de cifre și/sau litere, atribuit fiecărei remiteri de bani generat de Sistemul de remitere de bani pentru identificarea operațiunii de remitere de bani;
- cont Paynet - cont de plați deschis în Sistemul Paynet în care pot fi stocate fonduri, valoarea maximală a cărora depinde de tipul contului utilizat de Beneficiarul plății
- cont Paynet Basic - valoarea maximală a fondurilor ce pot fi stocate în cont constituie 15000 lei;
- cont Paynet Premium - valoarea maximală a fondurilor ce pot fi stocate în cont este nelimitată.
- Curs de schimb valutar - curs de schimb valutar a leului moldovenesc (MDL) raportat la valuta remiterii de bani, stabilit de ”Paynet Services” în ziua solicitării de către Beneficiar a recepționării mijloacelor bănești din remiterea de bani;
- Plătitor - persoană fizică care efectuează remiterea de bani în adresa Beneficiarului;
- remitere de bani - serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la Plătitor prin Sistemul de remitere de bani cu scopul unic de a transfera o sumă corespunzătoare Beneficiarului plății, în cadrul căruia suma în cauză se pune la dispoziția acestuia.
- Sistem de remitere de bani - sistem reglementat de norme comune participanților sistemului, aferente procesării, compensării și decontării mijloacelor bănești aferente remiterilor de bani;
- Sistem Paynet - sistem de emitere a monedei electronice și prestare a serviciilor plăți, gestionat de ”Paynet Services” S.R.L., în cadrul căruia sunt deschise pentru Beneficiarii plății Conturi Paynet și care permite recepționarea plăților efectuate prin Sistemele de remitere de bani;
- plată /transfer – plata /transferul de o singură dată care se efectuează de către persoana fizică în cadrul Sistemului de remitere de bani în adresa Beneficiarului plății.
- solicitare - dispoziție în formă electronică a Beneficiarului plății dată ”Paynet Services” S.R.L. în calitate de prestator al serviciilor de plată, prin care acesta își exprimă voința de a recepționa mijloacele bănești ca urmare a unei operațiuni de remitere de bani, efectuate în adresa acestuia, fiind păstrată la ”Paynet Services” S.R.L. în modul stabilit de aceasta.

3. Condiții de efectuare a operațiunilor de recepționare a plăților în cadrul remiterii de bani

3.1. Serviciile de remitere de bani se vor presta de ”Paynet Services” S.R.L. doar în vederea eliberării către Beneficiarii plății a sumelor transferate prin remiteri de bani, efectuate de Plătitori prin Sistemele de remitere de bani.
3.2. Beneficiari ai serviciului de remitere de bani în baza prezentelor Reguli pot fi persoane fizice, ce sunt titulari ai Conturilor Paynet. La deschiderea Conturilor Paynet, persoanele fizice se vor identifica în baza Actelor de identitate valabile prezentate, în baza cărora ”Paynet Services” S.R.L. va verifica identitatea acestora și va determina statutul lor de rezident sau nerezident, în vederea asigurării respectării legislației valutare la prestarea serviciilor de remitere de bani.
3.3. Valuta remiterii de bani în care poate fi efectuată plata în adresa Beneficiarilor plății poate fi în: dolari SUA (USD), EURO și ruble rusești (RUR)
3.4. Serviciile de remitere de bani vor fi prestate prin intermediul următoarelor Sisteme de remitere de bani:
- UNISTREAM - plata fiind efectuată în următoarele valute: dolari SUA (USD), EURO, ruble rusești (RUR);
- SIGUE (Money Transer) - plata fiind efectuată în următoarele valute: dolari SUA (USD), EURO;
- BLIZKO (Money Transfer) - plata fiind efectuată în următoarele valute: dolari SUA (USD), EURO, ruble rusești (RUR);
Lista Sistemelor de remitere de bani poate fi modificată de ”Paynet Services” S.R.L..
3.5. Valoarea unei plăți/transfer în cadrul remiterii de bani, ce poate fi recepționată de Beneficiarul plății, are stabilită limite între 100 (una sută) lei moldovenești (MDL) pînă la 15000 (cincisprezece mii) lei moldovenești (MDL), la cursul de schimb valutar a leului moldovenesc (MDL) față de alte valute, stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) la data recepționării/efectuării plăţilor /transferurilor respective. În caz că, ca urmare a modificării cursului de schimb a valutei EURO față de leul moldovenesc (MDL), se va aprecia valoarea leului moldovenesc (MDL) față de EURO, valoarea maximală a unei operațiuni în orice valută nu va depăși echivalentul sumei de 999,99 EURO, la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei (BNM) față de leul moldovenesc (MDL), valabil la data recepționării/efectuării plăţilor/transferurilor respective.
3.6. Suma mijloacelor financiare ce poate fi solicitată printr-o singură operațiune de recepționare a mijloacelor financiare dintr-o remitere de bani, va reprezenta valoarea integrală a plății de remitere de bani efectuată de Plătitor, astfel că, nu se admit recepționări parțiale dintr-o singură remitere de bani;
3.7. Suma operațiunii de remitere de bani se va înregistra direct în conturile Paynet a Beneficiarilor plății, titulari a acestor conturi în lei moldovenești (MDL), cu aplicarea Cursului de schimb valutar. Cursul de schimb valutar și suma finală în lei moldovenești (MDL), ce va fi recepționată de Beneficiarul plății ca rezultat al remiterii de bani, vor fi prezentate acestuia pînă la finalizarea operațiunii de recepționare a mijloacelor financiare în contul Paynet în rezultatul remiterii de bani.
3.8. Extragerea de către Beneficiarul plății în numerar sau transferul într-un cont bancar a sumei primite în contul Paynet în rezultatul remiterii de bani, se va efectua în lei moldovenești (MDL) la agenții de plată a ”Paynet Services” S.R.L., conform regulilor generale stabilite în Contractele-cadru privind utilizarea Contului Paynet și Regulile Programului de Loialitate, încheiate de ”Paynet Services” S.R.L. cu titularii conturilor Paynet respectivi, cu identificarea obligatorie a acestor persoane la momentul extragerii banilor.
3.9. În caz că ca urmare a unei remiteri de bani suma ce trebui să alimenteze contul Paynet Basic al Beneficiarului plății, depășește suma maximă ce poate alimenta acest cont, ca urmare a faptului că la acel moment conține deja o anumită sumă de fonduri - diferența obținută din valoarea sumei operațiunii de remitere de bani și valoarea sumei disponibilă la acel moment pentru a alimenta acest cont se va afla în stare de suspendare, pînă la momentul în care din contul Paynet Basic al Beneficiarului plății în cauză se va utiliza suma echivalentă sumei ce se află în suspendare (extragere, transfer, efectuarea unei plăți) sau Beneficiarul plății va schimba în Sistemul Paynet tipul contului ce-l utilizează din cont Paynet Basic în cont Paynet Premium, conform procedurii aferente din Sistemul Paynet.

4. Modul de recepționare a mijloacelor financiare de către Beneficiarul plății în cadrul operațiunii de remitere de bani

4.1. Pentru a efectua recepționarea mijloacelor financiare în cadrul operațiunii de remitere de bani, Beneficiarul plății, în baza informației obținută de la Plătitor, va efectua o solicitare în formă electronică prin Sistemul Paynet în următorul mod:
a) va accesa pagina web: www.paynet.md prin intermediul calculatorului sau aplicației pentru tabletă sau smartphone ”Paynet” și astfel va accesa Sistemul Paynet.
b) va accesa cabinetul său aferent contului Paynet, deschis în Sistemul de Paynet, utilizînd logh-inul și parola personală;
c) în meniul principal va accesa meniul ”Alimentează” sau meniul ”Transferuri” și va selecta opțiunea ”Transfer internațional”;
d) va selecta din lista de Sisteme de remitere de bani, sistemul ce va fi utilizat pentru operațiunea de recepționare a mijloacelor bănești transferate Beneficiarului ca rezultat al remiterii de bani;
e) va completa cîmpurile obligatorii și predefinite cu informația necesară executării operațiunii de eliberare a mijloacelor bănești:
   - Țara de de origine - reprezintă țara de unde a avut loc inițierea operațiunii de remitere de bani (plata);
   - Codul unic de identificare al remiterii de bani
   - Suma remiterii de bani - reprezintă suma remiterii de bani în valută transferată de Plătitor în adresa Beneficiarului plății.
   - Valuta - valuta în care a fost efectuată remiterea de bani în adresa Beneficiarului.
f) va bifa în căsuța atașată noțiunii ”Termeni și condiții”, prin care se va confirma faptul că Beneficiarul plății a luat cunoștință cu prezentele Reguli. Pentru a face cunoștință cu acestea, Beneficiarul plății va accesa butonul ”Termeni și condiții” și ca urmare i se vor afișa prezentele Reguli.
g) După ce au fost completate corect toate cîmpurile obligatorii, Beneficiarul plății va accesa butonul ”Verifică”.
4.2. Sistemul ”Paynet” va efectua verificarea dacă datele introduse de Beneficiarul plății solicitant corespund datelor introduse în Sistemul de remitere de bani de către Plătitorul, ce a efectuat plata sumei în cauză. În caz că datele nu corespund, Sistemul Paynet va prezenta Beneficiarului plății solicitant mesajul că ”Transferul nu a fost găsit” și operațiunea în cauză va fi oprită. În caz că datele completate de Beneficiarul plății corespund celor indicate de Plătitor, se va deschide pentru Beneficiarul plății următoarea fereastră în care i se va prezenta de sus în jos următoarea informație:
   - Codul unic de identificare al remiterii de bani;
   - Valoarea plății în valuta în care a fost expediată remiterea de bani,
   - Valoarea sumei ce va fi recepționată de Beneficiarului plății în lei moldovenești (MDL), fiind calculată cu aplicarea Cursului de schimb valutar în baza următoarei formule:

   - Suma de bani a remiterii (USD, EURO sau RUR) * Cursul valutar = Suma de bani spre eliberare (MDL)

   - Valoarea comisionului în lei moldovenești (MDL) - aplicat operațiunii de eliberare a mijloacelor bănești în urma remiterii de bani în cauză, stabilit conform politicii tarifare a ”Paynet Services” S.R.L..
Operațiunile de recepționare a mijloacelor bănești în urma remiterii de bani sunt prestate de ”Paynet Services” S.R.L. cu titlu gratuit;
   - - Cursul de schimb valutar.
Beneficiarul plății solicitant va verifica datele de mai sus și în caz că le acceptă va accesa butonul ”Transfer acceptat”. În caz că Beneficiarul plății nu acceptă recepționarea mijloacelor financiare ca urmare a remiterii de bani în cauză, va accesa butonul ”Anulează”, respectiv operațiunea în cauză va fi oprită.
4.3 În caz că Beneficiarul plății a acceptat condițiile de efectuare a recepționării mijloacelor financiare din remiterea de bani, Sistemul Paynet va finaliza operațiunea în cauză, iar contul Paynet al Beneficiarului plății va fi alimentat în termen de cîteva minute cu suma în lei moldovenești (MDL) a remiterii de bani în cauză.
4.4 Sistemele de remitere de bani pot stabili termene de valabilitate a operațiunilor de remitere de bani, fiind calculate din momentul plății pînă la momentul eliberării mijloacelor financiare rezultate din remiterile de bani. De asemenea, operațiunea de remitere de bani poate fi anulată de către Plătitor. Astfel, în cazul în care termenul de valabilitate a operațiunii de remitere de bani a expirat, sau operațiunea de remitere de bani a fost anulată de Plătitor, Sistemul Paynet va informa Beneficiarul plății solicitant mesajul că ”Transferul nu a fost găsit”.
4.5 În caz că pe parcursul unei zile calendaristice, în cadrul efectuării într-un cont Paynet a operațiunii de recepționare a mijloacelor financiare dintr-o remitere de bani, Sistemul Paynet a generat de 5 ori mesajul ”Transferul nu a fost găsit” sau au avut loc cu succes 5 operațiunii de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani - serviciul în cauză se va bloca pentru contul Paynet respectiv pentru ziua dată pînă la ora 00:00.
4.6 Mijloacele financiare din remiterea de bani sunt eliberate Beneficiarului plății, sub condiția corespunderii datelor din Sistemul de remitere de bani utilizat, cu datele prezentate de Beneficiarul plății solicitant. ”Paynet Services” S.R.L. nu duce răspundere pentru refuzul de a elibera remiterea de bani în cazul necorespunderii datelor indicate de Plătitor despre Beneficiarul plății. Responsabilitatea pe astfel de cazuri o poartă Plătitorul. De asemenea, ”Paynet Services” S.R.L. nu duce răspundere pentru refuzul de a elibera remiterea de bani, în cazul în care Beneficiarul plății nu va indica corect datele necesare.
4.7 Condițiile de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentele Reguli. Condițiile de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani pot fi modificate de ”Paynet Services” S.R.L. în caz de necesitate, inclusiv în cazul modificării listei Sistemelor de remiteri de bani și/sau în cazul care aceste Sisteme modifică propriile condiții de remitere de bani.

5. Drepturile și obligațiile ”Paynet Services” S.R.L. și ale Beneficiarului plății în cadrul prestării serviciilor de remitere de bani în conturile Paynet

5.1. ”Paynet Services” S.R.L. este în drept:
a) să refuze deservirea Beneficiarului plății în prestarea serviciului de remitere de bani, în cazul în care Contul Paynet al acestuia la acel moment este blocat sau anulat.
b) să refuze alimentarea contului Paynet al Beneficiarului plății din remiterea de bani, în cazul în care Beneficiarul plății nu va respecta prevederile pct. 4.1 din prezentele Reguli, inclusiv nu va completa deplin și corect informația necesară executării operațiunii de eliberare a mijloacelor bănești.
c) să refuze alimentarea contului Paynet al Beneficiarului plății din remiterea de bani, în cazul în care datele aferente operațiunii de remitere în cauză din Sistemul de remitere de bani utilizat, nu corespund cu datele prezentate de Beneficiarul plății solicitant;
d) să ofere informația privind remiterile de bani autorităților competente în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
e) să refuze colaborarea sau să înceteze colaborarea cu Beneficiarul plății în cazul în care dispune de informații sau suspectă că remiterea de bani are caracter fraudulos, precum și în cazul în care Beneficiarul plății îi prezintă informații false.
5.2. ”Paynet Services” S.R.L. este obligată:
a) să solicite de la Beneficiarul plății să fie respectate cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare și a Sistemelor de remitere de bani utilizate în cadrul recepționării mijloacelor financiare din remiterile de bani;
b) să ofere posibilitate Beneficiarului plății să facă cunoștință cu prezentele Reguli prin plasarea lor în formă electronică pe pagina sa web: www.paynet.md și în aplicația pentru telefon mobil și tabletă ”Paynet”;
c) să alimenteze contul Paynet al Beneficiarului plății cu mijloacele financiare provenite din remiterea de bani se este efectuată în adresa acestuia, în cazul în care Beneficiarul plății în cauză respectă și execută prevederile prezentelor Reguli și întrunește toate condițiile necesare eliberării mijloacelor financiare din remiterea de bani în cauză.
5.3. Beneficiarul plății este în drept:
a) să recepționeze mijloacele financiare din remiterea de bani a cărei beneficiar este, fără a achita comisioane suplimentare;
b) să solicite de la ”Paynet Services” S.R.L. informații complete privind condițiile de de recepționare/eliberare a remiterilor de bani și tarifele aplicate;
c) să depună către ”Paynet Services” S.R.L. reclamații și/sau interpelări în formă scrisă, prin telefon sau în formă electronică cu privire la serviciile de remitere de bani prestate, în condițiile prevăzute de pct. 8.4 din prezentele Reguli.
5.4. Beneficiarul plății este obligat:
a) să respecte cerințele prezentelor Reguli;
b) să respecte cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare;
c) să respecte cerințele Sistemelor de remitere de bani utilizate în cadrul recepționării mijloacelor financiare din remiterile de bani;
d) să prezinte corect și integral informațiile necesare recepționării mijloacelor financiare din remiterile de bani în contul Paynet ce-l utilizează conform prevederilor prezentelor Reguli și a Sistemelor de remiteri de bani utilizate în cadrul acestui proces.

6. Modalitățile de obținere de către Beneficiarul plății a informației privind operațiunile de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani

6.1. În cazul în care o operațiune de recepționare a mijloacelor financiare din remitere de bani a avut loc cu succes, Beneficiarului plății i se va prezenta în pagina finală a operațiunii în cauză următoarea informație aferentă acesteia: tip operațiune, denumirea Sistemului de remitere de bani, Codul unic de identificare al remiterii de bani, data alimentarii contului Paynet (operațiunii), suma alimentarii în lei moldovenești (MDL), comision aplicat în lei moldovenești (MDL), suma totală alimentată în lei moldovenești (MDL), codul operațiunii în Sistemul Paynet, tara de origine a remiterii de bani, suma și valuta transferului, numele și prenumele Plătitorului. Aceste date, Beneficiarul plății le poate tipări sau descărca (download) în varianta electronică în format PDF.
6.2. Beneficiarul plății poate vizualiza în cabinetul său personal din Contul Paynet operațiunile de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani în compartimentul ”Extras” indicate cu semnul plus, sub denumirea de "Transfer internațional" și cu indicarea Codurilor unice de identificare al remiterilor de bani în cauză. De asemenea, Beneficiarul plății poate afișa în cabinetul său personal aferent contului Paynet, informația privind toate tranzacțiile de alimentare a contului Paynet după tipul operațiunii date, ce poate fi tipărită sau descărcată în variantă electronică în format PDF.
6.3. O altă modalitate prin care Beneficiarul plății poate vizualiza în cabinetul său personal aferent contului Paynet detaliile privind operațiunile de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani este în istoricul tranzacțiilor din compartimentul "Portofel", unde le identifică prin utilizarea denumirii tipului de operațiune "Transfer internațional" și imaginea corespunzătoare. Astfel, accesînd butonul "Detalii", Beneficiarul plății poate vizualiza detaliile privind aceste operațiuni: tip operatiune, denumirea Sistemului de remitere de bani, Codul unic de identificare al remiterii de bani, data alimentarii contului Paynet (operațiunii), suma alimentarii în lei moldovenești (MDL), comision aplicat în lei moldovenești (MDL), suma totală alimentată în lei moldovenești (MDL), codul operațiunii în Sistemul Paynet, suma și valuta transferului. Aceste date, de asemenea, pot fi tipărite sau descărcate (download) în varianta electronică în format PDF.

7. Măsuri antifraudă

7.1. ”Paynet Services” S.R.L. ține evidența cazurilor de fraudă și de tentativă de fraudă într-un registru special, luînd toate măsurile necesare pentru a preîntîmpina efectuarea acestora în cadrul operațiunilor de remitere de bani.
7.2. În cadrul efectuării operațiunilor de recepționare a mijloacelor bănești din remiteri de bani de către Beneficiarii plății, ”Paynet Services” S.R.L. este în drept să informeze autoritățile publice competente privind acestea în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova în vigoare.
7.3. În cadrul efectuării operațiunilor de recepționare a mijloacelor bănești din remiteri de bani de către Beneficiarii plății, ”Paynet Services” S.R.L. este în drept să refuze finalizarea acestor fără a elibera mijloacele financiare solicitate, în cazul în care deține informație sau are suspiciuni că aceste operațiuni au caracter fraudulos.

8. Dispoziții finale

8.1. În cazul efectuării operațiunii de recepționare a mijloacelor financiare din remiterea de bani, Sistemul Paynet va verifica dacă mesajul parvenit de la Sistemul internațional de remitere de bani conține informația completă aferentă Plătitorului și remiterii de bani în cauză: Codul unic de identificare al remiterii de bani, țara de origine de unde a avut loc operațiunea de plata a remiterii de bani, numele și prenumele Plătitorului, patronimicul Plătitorului (în dependență de Sistemul de remitere de bani), după caz domiciliul sau numărul de identificare de stat a Plătitorului sau data și locul nașterii Plătitorului. Lipsa informației complete cu privire la operațiunea de remitere de bani și/sau Plătitor poate fi considerată drept un temei de calificare drept suspectă operațiunea de remitere de bani în cauză.
8.2. ”Paynet Services” S.R.L. va păstra toată informația aferentă operațiunii de remitere de bani, ce a fost procesată cu succes prin Sistemul Paynet, pe parcursul a 5 ani din momentul executării acesteia.
8.3. În cadrul efectuării recepționării mijloacelor financiare din remitere de bani Beneficiarul plății se obligă să respecte toate prevederile prezentelor Reguli și a legislației Republicii Moldova în vigoare, precum și garantează că mijlocele financiare obținute nu au caracter fraudulos.
8.4. ”Paynet Services” S.R.L. recepționează, înregistrează și examinează toate reclamațiile privind prestarea serviciilor sale de eliberare a mijloacerilor financiare din remiteri de bani, prin intermediul serviciului intern de deservire a clienților la telefoanele de contact: (+373 22) 885808, (+373 22) 885809, (+373) 78 999 998, (+373) 68 425 125, prin e-mail: support@paynet.md, precum și la sediul său din bd. Decebal 6, mun. Chișinău, în zilele: Luni-Vineri în intervalul orelor: 09:00-18:00. Reclamațiile privind prestarea serviciilor de eliberare a mijloacelor financiare din remiteri de bani pot fi efectuate doar de Beneficiarii plății, ce au efectuat operațiuni de acest gen prin intermediul ”Paynet Services” S.R.L..
8.5. Pe chestiunile ce nu sunt prevăzute în mod expres în prezentele Reguli se vor aplica prevederile Contractelor-cadru privind utilizarea Contului Paynet și Regulile Programului de Loialitate, încheiate cu titularii identificați ai Conturilor Paynet.
8.6. Prin bifarea în Sistemul Paynet, a faptului că a luat cunoștință cu prezentele Reguli, Beneficiarul plății își exprimă acordul să le respecte cu exactitate. În acest context, Beneficiarul plății îi permite ”Paynet Services” S.R.L. să prelucreze datele sale cu caracter personal cum ar fi: datele de identificare și sumele recepționate din remiteri de bani, inclusiv transmiterea lor către terți (Sistemele de remitere de bani), în scopul prestării serviciilor de remitere de bani, sub condiția asigurării securității lor, în limitele prevăzute de: politica securității interne a ”Paynet Services” S.R.L., inclusiv Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Legea ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011 și a altor acte normative. De asemenea, Beneficiarul plății confirmă că a fost informat privind drepturile sale (dreptul de acces la date, de intervenție asupra lor și de opoziție), prevăzute de Capitolul III (art. 12-18) a Legii ”Privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011.
8.7. Prezentele Reguli intră în vigoare din data aprobării lor de către conducerea ”Paynet Services” S.R.L. și pot fi modificate în caz de necesitate.

Anexa nr. 1 la Regulile de prestare de către ”PAYNET SERVICES” S.R.L. a serviciilor de remitere de bani în conturile PaynetCondiții de recepționare a mijloacelor financiare din remiteri de bani

Sistemul de remiteri de bani Comision pentru recepționarea mijloacelor financiare din remiteri de bani Valuta remiterii Suma maximă ce poate fi recepționată dintr-o remitere în Conturi Paynet Durata de executare a remiterii din momentul expedierii Numărul zilnic de operațiuni pentru o persoană Termenul de valabilitate a operațiunilor de remitere de bani
Blizko 0% USD EUR RUR 15000 lei 2-10 min. 5 180 de zile din momentul expedierii remiterii
Sique 0% USD EUR 15000 lei 2-10 min. 5 30 de zile din momentul expedierii remiterii
Unistream 0% USD EUR RUR 15000 lei 2-10 min. 5 180 zile din momentul expedierii remiterii